• Pirmas
  • Naujienos
  • Savivaldybių tarybų nariai galės dirbti ir visuomeniniais pagrindais

Savivaldybių tarybų nariai galės dirbti ir visuomeniniais pagrindais

2012-10-17 0 842 Views

 Priimtomis nuostatomis įvirtinama, kad savivaldybės tarybos narys turės teisę atsisakyti atlyginimo, reglamento nustatyta tvarka pateikdamas prašymą dėl savivaldybės tarybos nario pareigų atlikimo neatlygintinai (tai yra – visuomeniniais pagrindais). Tokį prašymą pateikusiam tarybos nariui atlyginimas bus neskaičiuojamas ir nemokamas, taip pat neskaičiuojami ir nemokami teisės aktų nustatyti privalomi mokesčiai, valstybinio socialinio draudimo ir privalomojo sveikatos draudimo įmokos, pranešė Seimo Ryšių su visuomene skyrius.

Šiuo metu Vietos savivaldos įstatymas nustato, kad savivaldybės tarybos nariams, išskyrus merą ir mero pavaduotoją, už darbo laiką atliekant savivaldybės tarybos nario pareigas yra atlyginama . Šis atlyginimas apskaičiuojamas pagal skelbiamą VMDU dydį atsižvelgiant į faktiškai dirbtą laiką, kurio trukmė patvirtinama reglamente nustatyta tvarka. Atlyginimo už darbo laiką atliekant savivaldybės tarybos nario pareigas dydį nustato savivaldybės taryba.

Kategorija:   Naujienos
Atgal