• Pirmas
  • Naujienos
  • Europos Savivaldybių Tarybos (CEMR) Politikos komiteto sprendimai
photo 2-600

Europos Savivaldybių Tarybos (CEMR) Politikos komiteto sprendimai

2013-02-04 0 1050 Views

Posėdžiavęs komitetas patvirtino 2013 metų biudžetą, taip pat patenkino Italijos prašymą sumažinti metinį narystės mokestį šiems metams. Komitetas taip pat priėmė galutinį sprendimą perkelti iki šiol Paryžiuje buvusį pagrindinį organizacijos ofisą į Briuselį. Toks sprendimas buvo priimtas siekiant sumažinti administracines išlaidas, o taip pat sustiprinti organizacijos įtaką Europos teisės aktų „lopšyje” Briuselyje.
Politikos komitetas išklausė darbo grupių (vadinamų teminėmis platformomis), veikusių 2012 m., ataskaitas. Grupės dėl darnaus teritorinio vystymosi pirmininkė Karola Gunnarsson informavo, kad 2012 metai buvo labai intensyvūs, kadangi buvo teikiamos nuomonės ir pozicijos Europos Parlamentui, Tarybai bei Komisijai dėl naujos finansinės perspektyvos. Nors Europos institucijos atsižvelgė į daugelį savivaldai teiktų palankių siūlymų ir sprendimų, tačiau pirmininkė pastebėjo, kad to nepakanka ir CEMR turi sustiprinti savo darbą atskirose darbo grupėse, siekiant tapti dar įtakingesne europine institucija.
Lyčių lygybės komiteto pirmininkė Eva Samuelsson pasidžiaugė, kad ši nauja iniciatyva taps nuolatine CEMR aktualija. Ji seks kaip įgyvendinami ES chartijos dėl lyčių lygybės principai. Metų darbai buvo pristatyti sausio 31- vasario 1 d. vykusios tarptautinės konferencijos metu. Konferencija sulaukė apie 500 dalyvių, taip pat pranešėjų moterų teisių klausimais iš Turkijos ir Maroko. CEMR yra pagrindinė Europos organizacija, kuri aktyviai dirba chartijos įgyvendinimo klausimu. Šiandien pagrindinė šios darbo grupės užduotis- parengti veiklos planus chartijos įgyvendinimui vietinės valdžios institucijose.
Komitetas aptarė ir parengtą bendrą poziciją, kuri buvo pateikta Europos Parlamentui ir Tarybai dėl Europos Komisijos pasiūlyto Reglamento dėl informacijos apsaugos vietiniame ir regioniniame lygmenyse. Pozicija vienareikšmė- šis reglamentas nepriimtinas, kadangi parengtas įvertinus tik privatų sektorių, neatsižvelgiant į tai, kokius kaštus patirs vietinės ir regioninės valdžių atstovai įgyvendindami šiuos reikalavimus. Pirminis reglamento tikslas- asmenų duomenų apsauga pirmiausia socialiniuose tinkluose, tokiuose kaip „Google” ar „Facebook”. Ši apsauga iš tiesų būtina. Tačiau, CEMR nuomone, reglamente turi būti tam tikra išimtis institucijoms, kurios duomenis jau yra pakankamai gerai apsaugojusios pagal dabar galiojančią duomenų apsaugos direktyvą.
Susitikime kalbėjo ir Europos Parlamento vicepirmininkas, CEMR vykdantysis prezidentas Oldrich Vlasak. Jis pabrėžė, kad CEMR turi stiprinti savo veiklą, taip pat parengti skaidrumo ir garbės kodekso taisykles, galbūt remiantis Europos Parlamento pavyzdžiu. O. Vlasak taip pat akcentavo Europos Parlamento svarbą priimant Europos teisės aktus, kurie tiesiogiai susiję su savivalda. Todėl bendradarbiavimas su Europos Parlamentu turi būti viena iš prioritetinių CEMR krypčių. Jis taip pat pasisakė už tai, kad turi keistis Europos Komisijos atliekamas naujai parengtų teisės aktų poveikio vertinimas, atkreipiant dėmesį į tai, kaip vienoks ar kitoks teisės aktas paveiks savivaldą.
Politikos komitetas vienbalsiai pritarė Moldovos ir Ukrainos savivaldybių asociacijų narystei CEMR.
Europos savivaldybių Tarybą 1951 metais Ženevoje įkūrė Europos savivaldybių merai. Vėliau organizacija plėtėsi ir dabar vienija 150 000 vietinės ir regioninės valdžios institucijų iš 40 šalių. Tai didžiausia Europoje vietinės ir regioninės valdžios organizacija.

Kitas Politikos komiteto posėdis vyks Prahoje gruodžio mėn. 2-3 d.

Kategorija:   Naujienos
Atgal