• Pirmas
  • Naujienos
  • LSA atstovų susitikimas su susisiekimo ministru: siūlymas inicijuoti įstatymų peržiūrą.
20130206-1

LSA atstovų susitikimas su susisiekimo ministru: siūlymas inicijuoti įstatymų peržiūrą.

2013-02-07 0 1158 Views

 

 LSA pasisako už siūlymą padidinti (t. y. atstatyti) automobilinių degalų akcizo dalies, pervedamos į Kelių priežiūros ir plėtros finansavimo programos sąskaitą, dydį nuo 55 iki 80 procentų, pakeičiant Lietuvos Respublikos Kelių priežiūros ir plėtros finansavimo programos įstatymo nuostatas.
Taip pat asociacija tikisi, jog bus įgyvendinta Vyriausybės 2012–2016 metų programos 345 punkto nuostata- 30 proc. Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų skirti vietiniams (savivaldybių) keliams. Be to, šios programos turi būti naudojamos tik kelių ir gatvių bei transporto problemoms spręsti, o ne kitoms valstybės biudžeto reikmėms.

20130206-3          20130206-4          20130206-2

LSA ne kartą prašė Seimo ir Vyriausybės pakeisti Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo 10 straipsnį ir jo 4 dalyje numatyti didesnę dalį minėtosios programos finansavimo lėšų savivaldybių keliams tiesti, taisyti, prižiūrėti bei saugaus eismo sąlygoms užtikrinti.
Pastaraisiais metais gerokai sumažėjo ne tik savivaldybių biudžetų savarankiškos pajamos, bet ir savivaldybėms skiriamos lėšos iš valstybės biudžeto Kelių priežiūros ir plėtros programos, todėl gerokai pagilėjo savivaldybių problemos atsiskaitant už kelių tiesimo ir remonto darbus. Didesnė valstybės pagalba, skiriant savivaldybėms didesnę lėšų dalį, būtina ne tik todėl, kad savivaldybėms priklausančių vietinių kelių ir gatvių ilgis sudaro beveik tris ketvirtadalius (apie 74 procentus) visų Lietuvos kelių ilgio, bet ir todėl, kad asfalto dangą turi tik apie 16 procentų (apie 10 tūkst. km) vietinių kelių ir gatvių. Likusi dalis – 67,3 procento vietinių kelių yra žvyrkeliai (apie 40 tūkst. km), o 16,4 procento – gruntiniai keliai (apie 10 tūkst. km).
Vien miestų gatvių, vienų aktyviausiai naudojamų ir nudėvimų kelių, ilgis sudaro apie 28 procentus, palyginti su valstybinės reikšmės kelių ilgiu. Statistiniai duomenys liudija, kad vietinės reikšmės kelių ir gatvių didėjo bei nuolat didės dėl miestų plėtros.
Valstybės skiriamų lėšų dalis yra nepakankama, nes papildomos lėšos būtinos tiek kaimų ir miestelių kelių, tiek ir didžiųjų miestų gatvių, dūstančių nuo transporto kamščių ir išmetamų dujų, situacijai pagerinti ar bent išlaikyti pakenčiamoje būklėje. Miestų gatvės likusios beveik nepakitusios nuo sovietmečio, kai 120 automobilių tekdavo 1000 gyventojų, nors šiuo metu 1000 gyventojų tenka gerokai daugiau nei 600 automobilių. Pagal šį rodiklį Lietuva viršija Europos Sąjungos vidurkį. Važiuodami į ir iš darbo, didžiųjų miestų gyventojai valandas praranda transporto kamščiuose. Didžiuosius miestus vargina ne tiktai transporto grūstys, bet ir didelis avaringumas.
Be to, 2012 m. birželio 29 d. buvo priimtas Sodininkų bendrijų įstatymo pakeitimas, kurio nuostatoms įgyvendinti savivaldybėms neskirtas joks finansavimas.
LSA nuoširdžiai prašo Lietuvos Respublikos Vyriausybės ne tik padėti greičiau spręsti savivaldybėms priklausančių kelių ir gatvių tiesimo, remonto, priežiūros ir saugaus eismo keliuose priemonių finansavimą, bet ir pakeisti lengvatinio keleivių vežimo kompensacijų skaičiavimo ir mokėjimo funkcijos finansavimą, kuris nuo 2009 m. savivaldybėms tapo nebepakeliama našta.
LSA siūlomi pakeitimai atitinka ir Europos vietos savivaldos chartijos, ir Lietuvos Respublikos Konstitucijos dvasią (Konstitucijos 120 straipsnis: „Valstybė remia savivaldybes”; 131 straipsnis: „Negalima mažinti įstatymų numatytų išlaidų, kol tie įstatymai nepakeisti”).

Kategorija:   Naujienos
Atgal