2013 m.- Europos piliečių metai

2013-03-28 0 977 Views

Europos piliečių metų tikslai – didinti informuotumą ir žinias apie su ES pilietybe susijusias teises ir pareigas, kad piliečiams būtų sudaryta galimybė visapusiškai pasinaudoti teise laisvai judėti ir apsigyventi bet kurios valstybės narės teritorijoje, kelti savo kandidatūrą per savivaldos rinkimus valstybėje narėje, kurioje jie gyvena, tomis pačiomis sąlygomis kaip ir tos valstybės narės piliečiams, apie ES pilietybės suteikiamas galimybes, taip pat stiprinti europinės tapatybės bei pilietiškumo suvokimą.

Europos piliečių metų viešinimo veiklų koordinavimą Lietuvoje prižiūri Užsienio reikalų ministerija. Siekdama užtikrinti sklandų koordinavimo įgyvendinamą, URM kreipėsi į Lietuvos savivaldybių asociaciją, kviesdama savivaldybes prisijungti prie Europos piliečių metų viešinimo ir siūlyti priemones, kurias būtų galima įtraukti į nacionalinį 2013 m. ES Piliečių metų viešinimo veiklos planą. Į planą įtrauktinos konferencijos, diskusijos, konkursai, parodos, akcijos ir kt. narystės ES, pilietiškumo skatinimo tema.

Preliminarų 2013m. ES Piliečių metų viešinimo veiklos planą galite rasti čia.

 

Parengta pagal URM informaciją

Kategorija:   Naujienos
Atgal