• Pirmas
  • Naujienos
  • Socialinių paslaugų teikimo kaimo gyventojams geroji patirtis

Socialinių paslaugų teikimo kaimo gyventojams geroji patirtis

2013-04-05 0 761 Views

Merė supažindino su socialine – ekonomine rajono situacija, pristatė naujas praėjusiais metais įsteigtas socialinės srities įstaigas. Lietuvos agrarinės ekonomikos instituto vyr. mokslinis bendradarbis Gediminas Kuliešis seminaro dalyviams pristatė Kaimo tinklo projektą „Socialinių paslaugų sistemos inovacijų diegimas kaimo gyvenamojoje vietovėje” ir šio projekto metu vykdyto socialinių paslaugų teikimo kaimo gyventojams gerosios patirties tyrimo rezultatus. LSA patarėja Audronė Vareikytė skaitė pranešimą „Socialinių paslaugų inovacijos ir geroji patirtis. Kaip jas suprantame?”, kurio metu pristatė užsienio šalių gerosios praktikos pavyzdžius. Lietuvos savivaldybių asociaciją taip pat atstovavo patarėjai Vida Ablingienė bei Gediminas Vaičionis. Vilniaus raj. Šeimos ir vaiko krizių centro direktorė Leokadija Pavtel, kaip gerąją socialinių paslaugų teikimo patirtį, pristatė Vilniaus rajono Šeimos ir vaiko krizių centro veiklą, Alytaus raj. visuomenės sveikatos biuro direktorė Dalia Kitavičienė – Priklausomybių mažinimo programą Alytaus rajono savivaldybėje, VšĮ Zarasų rajono socialinių paslaugų centro direktorė Valentina Paliūnienė – Zarasų rajono socialinių paslaugų centro ir jo padalinių veiklą, Elekrėnų socialinių paslaugų centro direktorė Dalytė Kutyrevienė – Socialinių paslaugų socialinės rizikos šeimoms Elektrėnų savivaldybėje teikimo sistemos inovacijas.

Seminaro dalyviai diskutavo įvairiais socialinių paslaugų klausimais, vertino ir aptarė kiekvieno jų aktualius aspektus ir turimą patirtį.

Panašaus pobūdžio seminaras numatomas balandžio 11 d. Marijampolėje.

Kategorija:   Naujienos
Atgal