• Pirmas
  • Naujienos
  • Pasaulinės vietos ir regionų valdžių asociacijos UCLG (United Cities and Local Governments) tyrimo ataskaitos aptarimas
2013-04-11

Pasaulinės vietos ir regionų valdžių asociacijos UCLG (United Cities and Local Governments) tyrimo ataskaitos aptarimas

2013-04-12 0 920 Views

Europai skirtoje šio tyrimo dalyje, apimančioje 27 Europos Sąjungos valstybes nares aptariamas kai kurių savivaldybių teikiamų paslaugų organizavimo reglamentavimas, taip pat narystės Europos Sąjungoje poveikis savivaldybių administracijų veiklai. Tyrime daug dėmesio skiriama paslaugų kokybės ir prieinamumo problematikai, skirtingų paslaugų (viešojo transporto, ikimokyklinio ir mokyklinio ugdymo ir kt.) reglamentavimui. Įdomu tai, jog tyrimo autoriai prie pagrindinių vietos savivaldos paslaugų priskiria ir plačiajuostį internetą.

Dalis seminaro buvo skirta palyginti naujam ir Lietuvoje pakankamai nedaug aptartam klausimui – bendrojo ekonominio intereso paslaugoms ir jas apibrėžiančiam Sutarties dėl Europos Sąjungos (Lisabonos sutarties) 14-ąjam straipsniui bei 26-ąjam šios sutarties protokolui. Protokolu ES valstybės narės nustato pagrindinius bendrojo ekonominio intereso paslaugų teikimo principus bei teikėjų savarankiškumo garantijas. Pagrindiniai principai – paslaugų kokybė, saugumas ir prieinamumas, galimybių lygybė, visuotinio prieinamumo skatinimas ir vartotojų teisių apsauga.

LSA direktorė renginio metu pristatė pastabas dėl Lietuvai skirtos tyrimo dalies, taip pat pateikė keletą pasiūlymų dėl tyrimo struktūros tobulinimo.

Galutinę GOLD III tyrimo ataskaitą planuojama paskelbti vasaros pradžioje.

Kategorija:   Naujienos
Atgal