• Pirmas
  • Naujienos
  • ES programavimo dokumentuose numatytos investicinės paskatos pramonei

ES programavimo dokumentuose numatytos investicinės paskatos pramonei

2013-07-11 0 1156 Views

Lietuvos savivaldybių asociacija, Lietuvos pramonininkų konfederacija ir Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacija prieš kurį laiką išreiškė susirūpinimą dėl to, kad veikiančiai pramonei naujoje ES finansavimo perspektyvoje nenumatoma investicinių paskatų. Trijų įtakingų organizacijų rašte LR Ministrui Pirmininkui Algirdui Butkevičiui „Dėl 2014-2020 m. laikotarpio paramos užimtumui ir darbo vietų kūrimui regionuose” buvo nuogąstaujama, kad dėl Finansų ir Ūkio ministerijų darbuotojų požiūrio siekis pagyvinti regionų ekonomiką gali likti tik deklaratyviu šūkiu.

Rašte tvirtinta, kad šiuo metu tarp jau pristatytų naujojo laikotarpio ES struktūrinės paramos Veiksmų programos prioritetų ir uždavinių įrašytas smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas – tai viešųjų paslaugų verslui plėtra, inkubavimo galimybės, e-komercijos sprendimai ir kt. Tiesioginė parama SVV įmonėms numatyta tik inovacijų ir darnaus vystymosi principų diegimui.

Lietuvos savivaldybių asociacija, Lietuvos pramonininkų konfederacija ir Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacija jau anksčiau teikė siūlymus papildyti konkrečių uždavinių sąrašą keliomis esminėmis ir efektyviomis priemonėmis, kurios didintų SVV konkurencingumą ir užimtumą regionuose.
Rašte Ministrui Pirmininkui siūlyta, kad atskira veiklų grupė turi numatyti galimybę teikti investicines paskatas tiesioginėms užsienio investicijoms į realųjį ekonomikos sektorių, taip pat subjektams, darantiems esmines investicijas Lietuvos regionuose, ypač probleminėse teritorijose.

Rašte buvo apgailestaujama, kad Finansų ir Ūkio ministerijų darbuotojai, atsakingi už programavimo dokumentų rengimą, negirdi šių argumentų. Tokia pozicija prieštaravo ir Europos Komisijos derybinei pozicijai, raginančiai Lietuvą skatinti ekonominį aktyvumą ne tik Vilniuje, bet ir šalies regionuose.

Kategorija:   Naujienos
Atgal