• Pirmas
  • Naujienos
  • Dėl atrankos apdovanojimui už veiksmingas antikorupcines iniciatyvas gauti

Dėl atrankos apdovanojimui už veiksmingas antikorupcines iniciatyvas gauti

2013-07-29 0 1032 Views

Apdovanojimų tikslas – pagerbti ir paskatinti asmenis, iniciatyviai ir rezultatyviai veikiančius korupcijos prevencijos srityje, plačiau paviešinti informaciją apie jų 2013 m. įvykdytas ar vykdomas veiksmingas antikorupcines iniciatyvas, taip skatinti aktyvesnį visuomenės dalyvavimą antikorupcinėje veikloje. Veiksmingos antikorupcinės iniciatyvos – veikla (akcijos, renginiais), kurios tikslas – korupcijos prevencija, antikorupciniai projektai, kultūros, meno kūriniai, žurnalistiniai ar kiti tyrimai, straipsniai, laidos kovos su korupcija tema, kitos 2013 m. įgyvendintos ar įgyvendinamos korupcijos prevencijos priemonės.

Kviečiame savivaldybes motyvuotu teikimu iki rugsėjo 20 d. pateikti LSA (paštu LSA, T. Vrublevskio g. 6, Vilnius, ir el. paštu at@lsa.lt) ne daugiau kaip vieną pretendentą (fizinį (turi būti nepriekaištingos reputacijos, atitinkantis Valstybės tarnybos įstatymo 31 str. nuostatas) ar juridinį asmenį (mokyklą, kultūros įstaigą ir kt.)) apdovanojimui gauti. Nerekomenduojama apdovanojimui teikti asmenis už jiems pavestų korupcijos prevencijos funkcijų atlikimą. Veiksmingų antikorupcinių iniciatyvų atrankos turėtų apimti valstybinį ir nevalstybinį sektorių, užtikrinant kuo platesnį visuomenės dalyvavimą korupcijos prevencijoje.

Savivaldybės teikime turi būti: išsamus veiksmingos antikorupcinės iniciatyvos aprašymas, antikorupcinio veiksmingumo pagrindimas, siūlomo apdovanoti juridinio asmens rekvizitai, fizinio asmens vardas, pavardė, darbovietė ir pareigos, kontaktinė informacija.

LSA valdyba, pasitelkusi kompetentingus ekspertus, iš pateiktų kandidatūrų išrinks iki 5 kandidatūrų ir teiks jas Ministro Pirmininko, ministrų, Specialiųjų tyrimų tarnybos ir kt. apdovanojimams gauti.

Minint Tarptautinę antikorupcijos dieną 2012 m. LSA teikimu buvo apdovanotos: Seimo Antikorupcijos komisijos padėka ir dovana už veiksmingas antikorupcines iniciatyvas ir aktyvų dalyvavimą antikorupciniame moksleivių ugdyme – Šilutės rajono Žemaičių Naumiesčio gimnazija; Tarpžinybinės komisijos kovai su korupcija koordinuoti padėka už kūrybingumą ir pastangas ugdant moksleivių nepakantumą korupcijai – Panevėžio miesto „Žemynos” pagrindinė mokykla; LSA padėka ir dovana – Juodkrantės Liudviko Rėzos jūrų kadetų mokyklos mokytoja metodininkė Rasa Hage.

Kontaktinis asmuo:
LSA patarėjas Aleksandras Tiaškevičius,
tel. 85 2313697,
mob. 861858705,
el. p. at@lsa.lt.

Kategorija:   Naujienos
Atgal