LSA vadovai susitiko su finansų ministru

2013-09-27 0 1017 Views

Finansų ministerija ketina 2014 m. savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių projekte numatyti tokius esminius pokyčius:
– padidinti gyventojų pajamų mokesčio dalį (procentą), tenkantį savivaldybių biudžetams: 575,422 mln. Lt dėl socialinių pašalpų mokėjimo funkcijos transformavimo iš valstybės perduotos į savarankišką savivaldybių funkciją ir 36,295 mln. Lt dėl numatomų atstatyti pareiginių algų koeficientų ir priedų;
– sumažinti gyventojų pajamų mokesčio dalį (procentą), tenkantį savivaldybių biudžetams, 14,476 mln. Lt, nes visuomenės sveikatos priežiūros funkcija 2014 m. bus transformuota iš savarankiškos į valstybės perduotą funkciją.

Be to, numatoma 2014 m. skirti savivaldybėms 130 mln. Lt daugiau bendrosios dotacijos kompensacijos pajamų galimam mažėjimui kompensuoti ir palikti savivaldybėms 66 mln. Lt mokinio krepšelio lėšų.

Finansų ministras R. Šadžius pažadėjo 2014 metų biudžete numatyti lėšas LSA keltam prašymui kompensuoti savivaldybėms negautas prognozuotas pajamas, o dalį LSA pateiktų prašymų svarstyti rengiant 2015 metų biudžeto projektą.

Susitikime dalyvavo finansų viceministras E. Žilevičius, Finansų ministerijos Biudžeto departamento direktorė D. Kamarauskienė ir Savivaldybių biudžetų skyriaus vedėja Č. Bareikienė bei Lietuvos savivaldybių asociacijos prezidentas R. Malinauskas, viceprezidentai B. Ropė, V. Komskis, K. Vaitukaitis, direktorė R. Žakaitienė, direktoriaus pavaduotojas-patarėjas savivaldybių finansų ir ekonomikos klausimais R. Čapas.

Kategorija:   Naujienos
Atgal