Pasitarimas Sveikatos apsaugos ministerijoje

2013-10-20 0 1124 Views

 

Susitikimo metu savivaldybių atstovai pateikė pagrindinius savivaldybių argumentus – priėmus įstatymų pakeitimų projektus savivaldybės praras galimybę dalyvauti ligoninių valdyme ir taip neteks galimybės atstovauti savo teritorijos gyventojų poreikius, iškils įgyvendintų investicijų kompensavimo problema, atsiras papildomų lėšų poreikis reorganizavimui.

Klaipėdos miesto meras Vytautas Grubliauskas akcentavo, jog trūksta argumentų, įrodančių savivaldybių vykdomų funkcijų trūkumus ir kurie bus ištaisyti ministerijai perėmus iš savivaldybių vykdomas funkcijas.

LSA direktorė Roma Žakaitienė atkreipė dėmesį į tai, jog šiuo metu savivaldybės vykdo valstybės deleguotas savivaldybėms funkcijas, ir ne savivaldybės, o Sveikatos apsaugos ministerija turi visus pagrindinius teisinius, organizacinius ir finansinius įrankius užtikrinti kokybiškas, visiems prieinamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas. Taip pat pažymėjo, jog susidariusias problemas konkrečiose įstaigose Sveikatos apsaugos ministerija turi galimybę spręsti teisės aktų nustatyta tvarka perimdama sveikatos priežiūros įstaigos dalininko (steigėjo) turtines ir neturtines teises šalių susitarimu.

Ministerijos atstovai išklausę pateiktus argumentus suabejojo, ar sieks įstatymų pakeitimų projektų įgyvendinimo, jeigu savivaldybės ir toliau griežtai jiems nepritars.

Sveikatos apsaugos ministeriją atstovavo: Viceministras Gediminas Černiauskas, Ministro patarėjas Arvydas Skorupskas, Teisės departamento direktorė Nerija Stasiulienė, vyr. specialistas Darius Jušinskas ir kt.

Kategorija:   Naujienos
Atgal