• Pirmas
  • Naujienos
  • Intensyvios diskusijos finansų klausimais LSA Valdybos ir Tarybos posėdžiuose
2013.10.24-1

Intensyvios diskusijos finansų klausimais LSA Valdybos ir Tarybos posėdžiuose

2013-10-25 0 977 Views

Merai taip pat išsakė nemažai pastabų R. Čapo pristatytam 2014 m. valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektui. Lietuvos savivaldybių vadovai reikalauja, jog sekančiais metais gyventojų pajamų mokesčio dalis (procentais), tenkanti visų savivaldybių biudžetams pasiektų 70,60 procento.

LSA pasiūlė, jog savivaldybėms būtų kompensuojamos negautos pajamos dėl 2011-2013 metais be teisinio pagrindo taikytos kitokios GPM procento skaičiavimo tvarkos. Tokios vyriausybės sprendimo išdavoje savivaldybės negavo dėl ekonomikos augimo atsirandančio GPM įplaukų prieaugio, nes būdavo atitinkamai mažinamas savivaldybėms tenkantis GPM procentas ir visas GPM prieaugis atitekdavo valstybės biudžetui. Pritarus LSA siūlymui savivaldybių biudžetai papildomai turėtų gauti 711,8 mln. Lt.

2013.10.24-2 2     2013.10.24-3 2     2013.10.24-4

Be to, vietos savivalda pabrėžia poreikį taisyti ydingas „mokinio krepšelio” finansavimo nuostatas, būtent atsisakyti atsiskaitymo tarp savivaldybių už migruojančius mokinius. Priėmus šį siūlymą, nebūtų pažeistas principas „pinigai eina paskui mokinį”, nes mokiniui naujoje mokykloje mokinio krepšelis skaičiuojamas nuo rugsėjo pirmos dienos. Taip pat, LSA manymu, tikslinga leisti sutaupytas mokinio krepšelio lėšas panaudoti švietimo reikmėms, kadangi neesant galimybių sudaryti tinkamas mokymo aplinkos sąlygas ženkliai nukenčia ir pats ugdymo procesas.

LSA taryba, atsižvelgdama į sunkią Vilniaus miesto savivaldybės finansinę padėtį, pasiūlė padidinti savivaldybės skolinimosi limitą iki 145 procentų, atsisakyti finansų ministerijos siūlymo mažinti savivaldybių grynojo skolinimosi limitus, taip pat sudaryti pakankamas finansines bei biudžetines sąlygas didinti darbo užmokestį savivaldybių kultūros bei kitiems darbuotojams.

2013.1024.-5     2013.10.24-6     2013.10.24-7

Baigdamas ilgą ir išsamų finansų ministerijos požiūrio pristatymą, ministras R.Šadžius pažadėjo, jog šis susitikimas su savivaldybių vadovais yra ne paskutinis, bei įsipareigojo glaudžiau bendradarbiauti su vietos savivalda.

Posėdyje dalyvavusi Konkurencijos tarybos narė J. Šovienė akcentavo, jog vienos svarbiausių jos vadovaujamos institucijos tikslų – tai konkurencijos kultūros sklaida bei, abipusiu pasitikėjimu grįsta partnerystė su verslo bendruomene bei viešojo administravimo subjektais. Siekdama šio tikslo, Konkurencijos taryba vykdo renginių ir susitikimų su viešojo administravimo subjektais ciklą, kurių metu Konkurencijos tarybos ekspertai išsamiai pristato savo veiklą ir parengtas Sprendimų poveikio konkurencijai vertinimo gaires. Šios Gairės pateikia išsamias rekomendacijas rengti teisės aktus, kad šie neiškraipytų konkurencijos ir užtikrintų vienodas rinkos dalyvių veikimo sąlygas. Savivaldybių sprendimų poveikio konkurencijai vertinimas yra ypač aktualus teikiant transporto, atliekų surinkimo, šilumos tiekimo, daugiabučių administravimo paslaugas.

2013.10.24-8     2013.10.24-9     2013.10.24-10

Merai su aplinkos viceministru A. Petkumi ir Vandenų departamento direktoriumi D. Krinicku konstruktyviai aptarė Europos Sąjungos paramos vandentvarkos sektoriui 2014 – 2020 m. laikotarpiu gaires, bei Lietuvos savivaldybių galimybes naujoje finansinėje perspektyvoje šiam tikslui panaudoti struktūrines paramos lėšas.

Posėdyje dalyvavęs sveikatos ir apsaugos ministras V. Andriukaitis pristatė siūlymus dėl antrinės ir tretinės asmens sveikatos priežiūros organizavimo, bei greitosios medicinos pagalbos paslaugų organizavimo ir steigėjo funkcijų perdavimo Sveikatos apsaugos ministerijai.

Ministerija argumentuoja, kad tokia iniciatyva iš esmės yra siekiama perimti pačią organizavimo funkciją, bet ne atitinkamas LNSS (Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos) savivaldybių asmens sveikatos priežiūros viešąsias įstaigas. Organizavimas, šiuo atveju, suprantamas kaip organizacinė struktūra ir priemonių sistema, kurios sudaro sąlygas visų sveikatos apsaugos sistemos elementų veiklai efektyviai suderinti, užtikrinti tikslai būtų pasiekti laiku ir mažiausiomis sąnaudomis. Teisės aktų pakeitimų projektai nedraudžia savivaldybėms būti asmens sveikatos priežiūros viešųjų įstaigų steigėjais. Perėmus šią funkciją, LNSS savivaldybių asmens sveikatos priežiūros viešosios įstaigos ir toliau galės teikti atitinkamo lygio sveikatos priežiūros paslaugas.

Tęsiant ilgametę bendradarbiavimo tradiciją šiame Tarybos posėdyje dalyvavo laikinai einantis policijos generalinio komisaro pareigas A. Stončaitis. Policijos vadovas akcentavo daugelį sričių kuriose vietos savivalda gali ženkliai prisidėti gerinant viešąjį saugumą, didinant piliečių pasitikėjimą vietos savivalda ir policija, pavyzdžiui, būtinybę didinti gatvių apšvietimą, viešosiose vietose esančių vaizdo stebėjimo kamerų efektyvumą, glaudžiau bendradarbiauti vietos savivaldos ir policijos įstaigoms išduodant licencijas prekybai alkoholiu ir tikrinant prekybos taisyklių įgyvendinimą, didinti savivaldybių vaidmenį kovojant su triukšmu. A.Stončaitis taip pat pabrėžė poreikį stiprinti savivaldybių bendradarbiavimą su policija efektyvaus eismo organizavimo srityje, įgyvendinant ir tobulinant prevencines programas, skirtas viešosios tvarkos užtikrinimui, šiam tikslui plačiau išnaudoti policijos rėmėjų teikiamas galimybes.

Apibendrinant A.Stončaitis pažymėjo, kad bendradarbiavimas su savivaldybėmis yra puikus, tačiau jį toliau reikia plėtoti. Taip pat pagal galimybes investuoti į viešosios tvarkos užtikrinimą.

Kategorija:   Naujienos
Atgal