• Pirmas
  • Naujienos
  • Lietuvos atstovas rengia Regionų komiteto nuomonę apie ES plėtros strategiją
2013.11.27-1

Lietuvos atstovas rengia Regionų komiteto nuomonę apie ES plėtros strategiją

2013-11-26 0 1165 Views

Regionų komitetas kasmet parengia vieną nuomonę skirtą ES plėtros problematikai. Šiais metais rengiama nuomonė išskirtinė tuo, kad yra rengiama esant ženkliam plėtros procesų sulėtėjimui. Šiais metais prie ES prisijungus Kroatijai, o Islandijai įšaldžius pasirengimo narystei procesą, nebeliko valstybių kandidačių, kurios savo pasirengimo lygmeniu būtų artimos narystei. Susiformavus tokiai padėčiai Europos Sąjungos institucijos gali skirti daugiau dėmesio derybų dėl narystės kokybei, valstybėse kandidatėse susiformavusių problemų sprendimui, pasirengimo narystei procese (pvz. žmogaus teisių klausimai Turkijoje, institucinis Bosnijos ir Hercegovinos stabilumas, kova su korupcija ir organizuotu nusikalstamumu Albanijoje, Serbijos ir Kosovo derybų klausimai). Tokia padėtis taip pat atveria ir plačias veiklos galimybes vietos ir regionų lygmeniu, siekiant užtikrinti deramus administracinius būsimųjų valstybių narių vietos ir regionų valdžių gebėjimus, pakankamą savivaldos kompetenciją, gebėjimus tinkamai įsisavinti ES paramą bei pačios ES pasirengimą priimti naujas valstybes nares.

Rengiamame labai plačios apimties dokumente, kurio apmatus Regionų komiteto CIVEX komisija ir Europos Komisijos plėtros generalinio direktorato vadovo pavaduotojas įvertino labai teigiamai, Lietuvos delegacijos atstovas apžvelgs Europos Sąjungos vykdomų derybų dėl narystės eigą su devyniomis, įvairiuose derybų etapuose esančiomis valstybėmis – Albanija, Bosnija ir Hercegovina, Islandija, Juodkalnija, Kosovu (pagal JTO Saugumo tarybos rezoliuciją Nr. 1244), buvusia Jugoslavijos respublika Makedonija, Serbija, Turkija bei aptars vietos ir regionų valdžioms aktualius pasirengimo narystei aspektus. Nuomonėje daug dėmesio ketinama skirti Europos komisijos neseniai paskelbtam Strateginiam dokumentui dėl ES plėtros (angl. Strategy Paper on EU Enlargemnet) ir su vietos ir regionų valdžių interesais susijusioms jo nuostatoms. Be to, A. Abramavičius ketina išplėsti plėtros sąvoką ir rengiamoje RK nuomonėje apžvelgti galimybes, kurias regioninės politikos ir vietos demokratijos stiprinimo srityje ES turi plėtodama santykius su Rytų Kaimynystės šalimis – Armėnija, Azerbaidžanu, Gruzija, Moldova bei Ukraina, dalis kurių ne kartą yra išreiškę europinės integracijos siekius.

Kategorija:   Naujienos
Atgal