• Pirmas
  • Naujienos
  • Rengiama 2014-2020 m. Latvijos-Lietuvos bendradarbiavimo abipus sienos programa

Rengiama 2014-2020 m. Latvijos-Lietuvos bendradarbiavimo abipus sienos programa

2013-12-13 0 1195 Views

 

Šiuo metu iš Europos komisijos pasiūlytų 11 teminių prioritetų preliminariai yra atrinkti 4, kurie taps naujosios programos tikslais. Tai yra teminis tikslas Nr. 6 – aplinkos apsauga ir išteklių naudojimo efektyvumas (sub-prioritetai: kultūrinio ir gamtinio paveldo apsauga, biologinės įvairovės apsauga ir atkūrimas, miesto aplinkos gerinimo veiksmai įskaitant buvusių pramoninių vietovių regeneravimą ir oro taršos mažinimą), teminis tikslas Nr. 8 – užimtumo ir darbo jėgos mobilumo didinimas (sub-prioritetai: verslo inkubatorių veiklos plėtra, parama savarankiškų darbo vietų kūrimui, mikro įmonėms ir verslumui), teminis tikslas Nr. 9 – socialinės įtrauktiems skatinimas ir kova su skurdu (sub-prioritetai: socialinės ir sveikatos apsaugos paslaugos bei infrastruktūra, investicijos į vaikų bei pagyvenusių asmenų globos ir rūpybos infrastruktūrą, investicijos, skirtos mažintis paslaugų prieinamumo apribojimus) ir teminis tikslas Nr. 11 – institucinių gebėjimų stiprinimas ir efektyvus viešasis administravimas (sub-prioritetai: viešųjų paslaugų efektyvumo didinimas, bendradarbiavimo tarp piliečių ir institucijų stiprinimas).

Taip pat yra pasiektas susitarimas, jog programos valdymo struktūra iš esmės liks tokia pati, kaip dabartinės 2007-2013 m. programos, t.y. programos valdančioji institucija bus Latvijos Respublikos aplinkos apsaugos ir regionų plėtros ministerija, programos Techninis sekretoriatas taip pat liks Rygoje.
Latvijos-Lietuvos programos teritorinė aprėptis taip pat neturėtų keistis ir Lietuvoje jis apims Klaipėdos, Telšių, Šiaulių, Panevėžio ir Utenos apskritis, bei Kauno apskritį, kaip papildomą teritoriją.

Kategorija:   Naujienos
Atgal