2014.02.26-1

LSA Švietimo ir kultūros komiteto posėdis

2014-02-28 0 1003 Views

Rasa Šnipienė, Švietimo aprūpinimo centro direktoriaus pavaduotoja bei Eglė Pranckūnienė, Mokyklų tobulinimo centro vadovė, komiteto nariams pristatė informaciją apie Projekto „Lyderių laikas” tikslus, uždavinius bei jau atliktus darbus. Projekte dalyvaujančių savivaldybių atstovai teigiamai įvertino pasiektus rezultatus ir naudą švietimo bendruomenėms ugdant lyderius.

Įžvelgiant projekto tikslingumą, išreikštas pageidavimas, kad su pasiekimais ir rezultatais būtų supažindintos visų savivaldybių švietimo bendruomenės. Komiteto nariai pritarė nuostatai, kad Projektas „Lyderių laikas” rastų tęstinumą ir naujame 2014-2020 m. laikotarpyje, Europos Sąjungos Struktūrinės paramos priemonėse įtraukiant į projekto veiklas antrajam etape nedalyvavusias savivaldybes.

Lietuvos mokyklų bibliotekų darbuotojų asociacijos pirmininkė Rima Noreikienė komiteto narius supažindino su problema su kuria susiduria mokyklų bibliotekininkai. Mokyklų bibliotekų veikla reglamentuojama Švietimo ir mokslo ministerijos bei Kultūros ministerijos teisės aktais. Bibliotekininkui, kaip kultūros darbuotojui, atlyginimo koeficientus nustato Kultūros ministerija, tačiau lėšos tam skiriamos iš Mokinio krepšelio. MB ataskaitas teikia Nacionalinei Martyno Mažvydo bibliotekai, bet ši neorganizuoja, nei mokyklų bibliotekininkų mokymų, nei teikia metodinės pagalbos. Dėl mokyklos bibliotekininko statuso dviprasmiškumo dažnai kyla nesusipratimų, bei neišnaudojamos šių specialistų potencinės galimybės.

2014.02.26-3     2014.02.26-2     2014.02.26-4

Komitetas nutarė prašyti Kultūros ministerijos bei Švietimo ir mokslo ministerijos sudaryti tarpžinybinę darbo grupę, įtraukiant suinteresuotas puses, kad būtų peržiūrėti ir patobulinti teisės aktai reglamentuojantys mokyklų bibliotekų veiklą bei statusą. Taip pat siūlyti mokyklų bibliotekininko, nuolat dirbančio su vaikais, vykdančio ne tik kultūrinę, informacinę, edukacinę, bet ir ugdomąją, profesinio informavimo veiklą, pareigybę priskirti prie pareigybių, kurias atliekant darbas yra laikomas pedagoginiu. Komiteto nuomone mokyklos bibliotekininkui turi būti sudarytos sąlygos atestuotis, kas skatintų jo norą kelti kvalifikaciją ir nuolat tobulėti.

Aidas Aldakauskas Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo kokybės ir regioninės politikos departamento direktorius komiteto nariams pristatė savivaldybių švietimo padalinių vadovų ir specialistų (valstybės tarnautojų) kvalifikacijos tobulinimo padėties ir poreikio tyrimo rezultatus. Komiteto nariai išsakė nuomonę dėl būtinybės tobulintini savivaldybių švietimo padalinių veiklą reglamentuojančių teisės aktus.

Kategorija:   Naujienos
Atgal