• Pirmas
  • Naujienos
  • Seime aptartos Lietuvos vietos savivaldos europinės veiklos aktualijos
2014.04.16-1

Seime aptartos Lietuvos vietos savivaldos europinės veiklos aktualijos

2014-04-17 0 897 Views

Delegacijos ET VRVK vadovas G. Gegužinskas posėdyje pristatė Lietuvos vietos savivaldos atstovų, 47-ias valstybes vienijančio forumo veiklos aktualijas. Strasbūre įsikūrusiame Europos Tarybos Vietos ir regionų valdžių kongrese dirbančios mūsų šalies delegacijos tikslas lieka nepasikeitęs – dalyvauti europiniuose vietos savivaldos tobulinimo procesuose, siekti Lietuvoje pilnai įgyvendinti Europos vietos savivaldos chartijos principus. Pastaruoju aspektu delegacijos vadovas išreiškė apgailestavimą, jog Lietuvos centrinės valdžios institucijos iš esmės neskiria dėmesio dar 2012 m. Europos Tarybos kongreso pateiktų rekomendacijų įgyvendinimui dėl vietos savivaldos padėties Lietuvoje gerinimo.

Lietuvos delegacijos RK vadovas A. Abramavičius Seimo narius informavo apie delegacijos Regionų komitete veiklą. Pastarųjų metų laikotarpiu mūsų šalies delegacija pateikė daugiau nei šimtą pakeitimų ir pastabų svarstomoms nuomonėms. Be to Lietuvos delegacijos nariai šiuo laikotarpiu parengė arba pradėjo rengti net penkias Regionų komiteto nuomones – A. Abramavičius – apie ES plėtros strategiją, D. Matonienė – apie Septintąją bendrąją aplinkosaugos veiksmų programą, P. Žagunis – apie vaisių ir daržovių tiekimo mokykloms schemas, A. Kupčinskas – apie studijų kokybės vertinimo sistemą, O. Žerlauskienė – apie interneto valdymo politiką. Paprastai per metus RK parengia kiek daugiau nei keturias dešimtis nuomonių todėl, penkios iš jų „lietuviškos” – labai svarus indėlis.2014.04.16-2

Be to, delegacijos RK vadovas aptarė Lietuvos pirmininkavimo metu vykdytą su vietos savivalda susijusią veiklą: Lietuvoje buvo surengti aštuoni Regionų komiteto renginiai, be kurių, LSA ir delegacija dar tris Lietuvos vietos savivaldos pristatymo renginius suorganizavo Briuselyje. Lietuvoje vyko dvejų Regionų Komiteto komisijų – Energetikos ir aplinkosaugos bei gamtinių išteklių – išvažiuojamieji posėdžiai, net trijų politinių grupių – Europos Aljanso, Europos konservatorių reformistų ir Europos liaudies partijos išvažiuojamieji susitikimai, pagrindinės Regionų komiteto vykdomosios institucijos – Biuro – posėdis, taip pat Europos Sąjungos ir Rytų partnerystės šalių vietos ir regionų valdžių, arba CORLEAP, konferencija. Džiugu ir tai, kad Regionų komiteto renginiai turėjo ir daugiau regioninės dimensijos – jie vyko ne vien Vilniuje, bet ir Kaune bei Panevėžyje. Pirmininkavimo metu aktyviai dirbta ir Briuselyje – Regionų komitete vyko Lietuvos menininkų parodos, buvo pristatyta šalies pirmininkavimo programa. Lietuvos vietos savivalda sužibėjo ir rugsėjo mėnesį, tradicinės Briuselio miesto šbriuselio berniukasventės metu padovanojusi miesto simboliui – Briuselio berniukui Lietuvos krepšininko uniformą, už ką reikia padėkoti Kauno miestui.

Posėdžio metu daug dėmesio buvo skirta ir naujosios ES finansinės perspektyvos aktualijoms. A. Abramavičius atkreipė dėmesį į tai, jog šiuo metu Lietuva pagal perkamosios galios paritetą jau yra pasiekusi 72% ES bendrojo vidaus produkto vidurkio lygį. Nepaisant to, kad šalyje egzistuoja nemaži skirtumai tarp regionų – pvz. Tauragės apskrities BVP pagal perkamosios galios paritetą siekia tik 56% ES vidurkio, o Vilniaus – net 143%, mūsų šalis statistiškai yra labai priartėjusi prie vadinamosios sanglaudos ribos – padėties, kai valstybei narei, kaip pakankamai išsivysčiusiai gali būti mažinama ES parama. Dėl šios priežasties reikia jau dabar pradėti diskutuoti dėl naujojo ES finansinio laikotarpio, prasidėsiančio po 2020 m.: iš naujo apsvarstyti šalies suskirstymo į regionus klausimą, didinti vietos savivaldos įgaliojimus, stiprinti regioninį lygmenį, numatant konkrečias naujųjų apskričių funkcijas, suteikti daugiau galių regionų ir savivaldybių formavimui regioninės politikos įgyvendinimui, pagal konkrečius vietos poreikis skirstyti nacionalinę ir ES paramą.

Šiems teiginiams taip pat pritarė Lietuvos delegacijos ET VRVK vadovas G. Gegužinskas, pažymėjęs, kad tokiu būdu būtų įgyvendinama ir nemaža dalis Europos Tarybos rekomendacijų, bei LSA direktorė R. Žakaitienė, akcentavusi galimybę stiprinant vietos savivaldą išspręsti nemažai struktūrinių Lietuvos problemų.

Abiejų delegacijų vadovai Seimo nariams pristatė Lietuvos delegacijų RK ir ET VRVK ataskaitinius ledinius, akcentavo nusistovėjusias itin konstruktyvaus bendradarbiavimo su Lietuvos atstovybėmis prie Europos Tarybos ir Europos Sąjungoje tradicijas.

LR Seimo valstybės valdymo komitetas tokius susitikimus su Lietuvos delegacijų Europos Tarybos Vietos ir regionų valdžių kongrese ir Lietuvos delegacijos Europos Sąjungos Regionų komitete vadovais rengia kasmet. Jų metu aptariamos europinio vietos savivaldos atstovavimo problemos, bei Lietuvos interesų atstovavimo galimybės.

Kategorija:   Naujienos
Atgal