• Pirmas
  • Naujienos
  • Kaip savivaldybėms pavyko suaktyvinti gyventojus ir sumažinti piktnaudžiavimą socialinėmis pašalpomis?
2014.10.02-1

Kaip savivaldybėms pavyko suaktyvinti gyventojus ir sumažinti piktnaudžiavimą socialinėmis pašalpomis?

2014-10-03 0 871 Views

Kaip savivaldybėms pavyko pasiekti tokių rezultatų? Kokios savivaldybių taikomos priemonės yra pačios veiksmingiausios mažinant piktnaudžiavimą socialinėmis pašalpomis ? Ar nenukenčia žmonės? Ką šiame darbe reikėtų keisti ir tobulinti stiprinant socialinį teisingumą bendruomenėse ir motyvuojant žmones dirbti?

Į šiuos ir kitus savivaldybėms aktualius klausimus buvo ieškoma atsakymų spalio 2 d. Lietuvos savivaldybių asociacijoje vykusiame išplėstiniame LSA Socialinių reikalų komiteto posėdyje, kuriam vadovavo Alytaus raj. meras, LSA viceprezidentas Algirdas Vrubliauskas.

Posėdyje dalyvavę kai kurie savivaldybių merai, socialinės paramos specialistai ir kiti savivaldybių darbuotojai kartu su Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos specialistais nagrinėjo piniginės paramos pertvarkos rezultatus ir jos poveikį žmonių gyvenimui.

„Akivaizdu, kad savivaldybėse vykdoma piniginės paramos pertvarka – pasiteisina: pašalpos skiriamos taikliau, skaidriau ir veiksmingiau”, – konkretus buvo LSA Socialinių reikalų komiteto pirmininkas A. Vrubliauskas.

Ši pertvarka atskleidė, kad savivaldybėse įvyko daug kitų gerų pokyčių: žmonės ir bendruomenės tampa labiau aktyvūs ir pilietiški, žymiai sumažėjo piktnaudžiavimas socialinėmis pašalpomis; sustiprėjo žmonių motyvacija ir noras dirbti, sumažėjo nelegalaus darbo mastai, nes būtina dalyvauti visuomenei naudingų darbų atlikime.

Posėdžio metu išsiaiškinti ir šios pertvarkos trikdžiai. Savivaldybės pasigenda studentų registro, sunku nustatyti nelegalaus darbo atvejus ir įrodyti nelegalias pajamas. Pastebima tendencija, kad kartais gydytojai neatsakingai išduoda pažymas atleisti nuo dalyvavimo visuomenei naudingoje veikloje metams laiko, nors atleidimo laikotarpiu keliems mėnesiams tie patys žmonės įsidarbina viešiesiems darbams.

Savivaldybės pateikė nemažai siūlymų, ką reikėtų daryti, kad pradėta piniginės paramos pertvarka būtų sėkmingai tęsiama ateityje. Nėra darbuotojams jokių etatų normatyvų, kaip kad pvz. dirbantiems su rizikos šeimomis.

Pertvarka buvo vykdoma nuosekliai ir palaipsniui, aiškiai įsiklausant į savivaldybes, todėl galėtų būti pavyzdžiu kitoms šalyje vykdomoms pertvarkoms – apibendrindama posėdį teigė LSA patarėja socialiniais klausimais Audronė Vareikytė.2014.10.02.-2

Šiame posėdyje buvo aptartos ir socialinių paslaugų pertvarkos bei globos įstaigų licencijavimo problemos, taip pat viešųjų darbo organizavimas savivaldybėse.

Kategorija:   Naujienos
Atgal