LSA Žemės valdymo ir kaimo reikalų komiteto aktualijos

2014-10-16 0 926 Views

Klausimų svarstyme dalyvavo Lietuvos Respublikos Žemės ūkio viceministras Albinas Ežerskis, ŽŪM Žemės ir išteklių politikos departamento direktorius Audrius Petkevičius, Nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus pavaduotojas Vaidas Pakalka.

Komiteto posėdžio metu buvo aptartos žemės grąžinimo problemos Vilniaus mieste, Lietuvos Respublikos žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo įstatymu (Nr. IX-1314) numatytų savivaldybių vykdomųjų institucijų funkcijų įgyvendinimo galimybės, melioracijos statinių priežiūros problemos savivaldybėse. Taip pat analizuotos Valstybės kontrolės audito išvados, vertinančios ar Žemės ūkio ministerija tinkamai formuoja ir vykdo valstybės politiką melioracijos srityje ir, ar savivaldybės tinkamai prižiūri valstybei priklausantį melioracijos turtą. Posėdžio metu vyko konstruktyvi diskusija tarp savivaldybių ir Žemės ūkio ministerijų atstovų, kurią diskusijų šalys įvardijo kaip abipusiai naudinga.

Kategorija:   Naujienos
Atgal