• Pirmas
  • Naujienos
  • Ketinama sudaryti vienodas sąlygas prisijungti bei naudotis šilumos tiekimo tinklais

Ketinama sudaryti vienodas sąlygas prisijungti bei naudotis šilumos tiekimo tinklais

2015-01-22 0 718 Views

Pasak sąvado rengėjų, aiški ir detali prisijungimo bei naudojimosi šilumos tiekimo tinklais tvarka skatins efektyvią konkurenciją tarp visų šilumos gamintojų, padės sukurti palankią aplinką investicijoms bei sudarys sąlygas tikslingai planuoti šilumos perdavimo tinklų darbą ir plėtrą.

Sąvade nustatyta prisijungimo prie centralizuoto šilumos perdavimo tinklų tvarka, numatanti visiems ūkio subjektams, ketinantiems verstis šilumos gamybos veikla, vienodas ir nediskriminacines prijungimo sąlygas.

Taip pat reglamentuojami šilumos tiekėjų ir gamintojų tarpusavio santykiai nurodant, kokią konkrečią informaciją vartotojams turi pateikti šilumos tiekėjai ir gamintojai. Taip siekiama skatinti abiejų pusių bendradarbiavimą ir didinti veiklos efektyvumą bei skaidrumą.

Sąvade numatyti ir techniniai parametrai bei kokybės reikalavimai, kuriuos turi atitikti nepriklausomų šilumos gamintojų (NŠG) šilumos įrenginiai ir šiais įrenginiais pagaminta šiluma. Iš anksto viešai skelbiami parametrai turėtų užtikrinti visiems NŠG, norintiems tiekti šilumą į šilumos tiekėjo tinklus, aiškias sąlygas ir tvarką.

Kategorija:   Naujienos
Atgal