Patvirtinta pavyzdinė socialinio būsto nuomos sutartis

2015-02-18 0 1125 Views

Tokią pavyzdinę formą, pasiūlytą Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (SADM), vasario 18 d., trečiadienį, patvirtino Vyriausybė.

Pasak Vyriausybės pranešimo, kiekviena savivaldybė savaip traktuoja teisines nuostatas, kurios nustato socialinio būsto nuomos sąlygas, todėl ir siūloma šias nuostatas suvienodinti – taip įsigaliotų vieninga socialinio būsto nuomos sutarties sudarymo tvarka.

Pavyzdinėje socialinio būsto nuomos sutartyje įtvirtinama nuomotojo pareiga už mokestį suteikti nuomininkui valdyti ir naudoti laisvą socialinį būstą, o pastarasis, mokėdamas nuomos mokestį, privalo būstu naudotis pagal paskirtį. Sutartyje įtvirtintos ir šalių teisės bei pareigos, nuomos mokestis, atsiskaitymo tvarka, sutarties galiojimo, pakeitimo ir pasibaigimo sąlygos bei šalių atsakomybė.

Pasirašęs sutartį, nuomotojas privalės ją įregistruoti Nekilnojamojo turto registre, perduoti nuomininkui laisvą, tinkamą gyventi socialinį būstą ir vykdyti kitus numatytus įsipareigojimus.

Savo ruožtu nuomininkas, per 30 kalendorinių dienų nuo socialinio būsto perdavimo–priėmimo akto pasirašymo, įsipareigos sudaryti sutartis dėl paslaugų teikimo su šaltą ir karštą vandenį, elektros energiją, dujas, šiluminę energiją ir komunalines paslaugas teikiančiomis įmonėmis, taip pat naudoti socialinį būstą tik pagal paskirtį ir nepažeisti kitų pastate esančių butų ir patalpų savininkų ir (ar) naudotojų teisių bei interesų, mokėti nuomos mokestį ir kita.

Su pavyzdine socialinio būsto nuomos sutartimi patvirtinta ir socialinio būsto perdavimo–priėmimo akto pavyzdinė forma, kurioje bus apibūdinama socialinio būsto būklė perdavimo nuomininkui metu.

Kategorija:   Naujienos
Atgal