• Pirmas
  • Naujienos
  • RK nariams pristatytas Europos Komisijos pirmininko investicijų planas Europai
junkeris 600

RK nariams pristatytas Europos Komisijos pirmininko investicijų planas Europai

2015-06-04 0 797 Views

„Vien tik taupymo planai ir biudžeto išlaidų mažinimas nepadės Europai išbristi iš krizės. Turime sudaryti galimybes įmonėms investuoti ir taip skatinti vietos bei regionų ekonomiką. Todėl gyvybiškai svarbu protingai pasinaudoti sanglaudos fondais ir neseniai pradėtu įgyvendinti ES investicijų planu“, – sakė EK primininkas. Jis taip pat pasidžiaugė ketvirtadienį pasiektu galutiniu susitarimu tarp Europos Parlamento ir Tarybos dėl Europos strateginių investicijų fondo (ESIF), kaip vieno iš ES investicinio plano įrankių, veiklos pradžios.

Plenarinės sesijos metu RK taip pat patvirtino rezoliuciją dėl savo 2015–2020 m. laikotarpio prioritetų, tarp kurių – darbo vietų kūrimas, tvarus augimas ir nedarbo problemos sprendimai vietos lygmeniu. Diskusijoje dalyvavęs J.-C. Junkeris, pritardamas išsikeltiems prioritetams, akcentavo ir dialogo su piliečiais svarbą bei administracinių kliūčių verslui mažinimo būtinybę.

Komiteto sesijoje taip pat buvo patvirtintos nuomonės „Dėl geresnės jūrų apsaugos“, „Deramas gyvenimas visiems. Nuo vizijos prie kolektyvinių veiksmų“, „Sąžiningos prekybos Europoje skatinimas vietos ir regionų lygmeniu“, vyko diskusija su Europos parlamento nariais dėl Lisabonos sutarties ateities.

bendras RKsesija 600

Apie taip vadinamą „Junkerio planą“ buvo diskutuojama ir Lietuvos delegacijos RK susitikime su Lietuvos nuolatinės atstovybės ES finansų atašė Migle Tuskiene bei Regioninės politikos atašė Vaida Vilimaite – Zubrickiene. Buvo aptartas ir Lietuvos savivaldybių vaidmuo įgyvendinant šį planą. Delegacijos nariai buvo supažindinti su naujai įsteigto ESIF veikla, jo teikiamomis galimybėmis įmonėms gauti paskolas rizikingesniems projektams įgyvendinti. Tai padėtų regionams pritraukti daugiau privačių investuotojų į strateginės infrastruktūros plėtros projektus.

Lietuvai RK atstovauja penkerių metų kadencijai paskirti devyni pagrindiniai ir devyni pakaitiniai vietos valdžios politikai iš skirtingų Lietuvos miestų bei rajonų savivaldybių.

Daugiau informacijos apie ESIF teikiamas galimybes rasite Europos investicinio banko puslapyje.

RK nuotraukos

Kategorija:   Naujienos
Atgal