• Pirmas
  • Naujienos
  • Pristatyta nauja teritorijų su dideliais gamtiniais ir specifiniais trūkumais išskyrimo metodika

Pristatyta nauja teritorijų su dideliais gamtiniais ir specifiniais trūkumais išskyrimo metodika

2015-07-17 0 1009 Views

 

Šiems klausimams spręsti sudarytos darbo grupės nariai buvo susipažindinti su tokių vietovių atrankos pagal vieningą Europos Sąjungos (ES) metodiką rezultatais bei preliminariu tokių teritorijų suskirstymo žemėlapiu.

Naujoji mažai palankių ūkininkauti vietovių metodika gali būti pradėta taikyti nuo 2018 metų. Išskiriant vietoves bus privaloma vadovautis vieninga visose ES šalyse Jungtinių tyrimų centro mokslininkų parengta metodika, pagrįsta biofizikinių kriterijų taikymu. Ja vadovaujantis laikoma, jog vietovėje esama didelių gamtinių kliūčių jei ne mažiau kaip 60 procentų žemės ūkio paskirties žemės seniūnijoje atitinka bent vieną iš nustatytų biofizikinių kriterijų. Žemė taip pat turės atitikti ir ekonominius kriterijus.

Šiuo metu Lietuvoje yra 225 seniūnijos, kurios patenka tarp mažai palankių ūkininkauti teritorijų. Pagal naująją metodiką į šių teritorijų preliminarų sąrašą būtų įtrauktos 196 seniūnijos. 2018 metais įdiegus naująją metodiką, bus patikslinta Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programa.

Kategorija:   Naujienos
Atgal