• Pirmas
  • Naujienos
  • Vilniuje susirinko pirmoji naujos kadencijos LSA valdyba, išrinkti komitetų pirmininkai
valdyba 1

Vilniuje susirinko pirmoji naujos kadencijos LSA valdyba, išrinkti komitetų pirmininkai

2015-09-02 0 856 Views

 

LSA valdybą sudaro 21 narys, iš jų 13 yra nauji.

LSA prezidentas Ričardas Malinauskas, sveikindamas naujosios valdybos narius, pakvietė juos vadovautis ne partiniais, o visus vienijančiais savivaldos interesais.

valdyba 2

Pirmojo savo posėdžio metu valdybos nariai patvirtino vienuolikos LSA komitetų sąrašą bei komitetų pirmininkus. Aplinkos apsaugos komiteto pirmininku valdyba paskyrė Vilkaviškio rajono savivaldybės merą Algirdą Neiberką, Energetikos komiteto pirmininku – LSA viceprezidentą, Elektrėnų savivaldybės merą Kęstutį Vaitukaitį, Finansų ir ekonomikos komiteto pirmininku – Akmenės rajono savivaldybės merą Vitalijų Mitrofanovą, Informacinės visuomenės plėtros komiteto pirmininku – Trakų rajono savivaldybės merę Editą Rudelienę, Savivaldybių administravimo komiteto pirmininku – Mažeikių rajono savivaldybės merą Antaną Tenį, Socialinių reikalų komiteto pirmininku – LSA viceprezidentą, Alytaus rajono savivaldybės merą Algirdą Vrubliauską, Sveikatos reikalų komiteto pirmininku – Lazdijų rajono savivaldybės merą Artūrą Margelį, Švietimo ir kultūros komiteto pirmininku – LSA viceprezidentą, Pagėgių savivaldybės merą Virginijų Komskį, Tarptautinių ryšių komiteto pirmininke – Birštono savivaldybės merę Nijolę Dirginčienę, Viešųjų pirkimų komiteto pirmininku – Šilalės rajono savivaldybės merą Joną Gudauską, Žemės valdymo ir kaimo reikalų komiteto pirmininku – Panevėžio rajono savivaldybės merą Povilą Žagunį.

LSA valdyba taip pat priėmė nutarimą, kuriuo nepritaria siūlymui savivaldybių vykdomą valstybinę traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų bei jų priekabų registravimo ir techninės priežiūros funkciją perduoti vykdyti Valstybinei mašinų bandymo stočiai.

Valdybos narių teigimu, Seimui įteisinus tokį pasiūlymą, ūkininkams, žemės ūkio bendrovėms bei kitoms įmonėms tektų visą žemės ūkio, miškų ūkio techniką iš Lietuvos gabenti į Kauną, arba Valstybinė mašinų bandymo stotis turėtų steigti regioninius padalinius ar kitaip organizuoti paslaugos teikimą, o tam prireiktų papildomų išlaidų.

valdyba 3

Valdyba taip pat priėmė nutarimą pasirašyti Žemės ūkio ministerijos (ŽŪM) ir Lietuvos savivaldybių gerosios valios memorandumą, kurio tikslas – stiprinti bendradarbiavimą vykdant ŽŪM inicijuotą projektą „AuGink savo kraštą“. Projekto įgyvendinimo metu numatyta populiarinti vietos regiono produktus, skatinti sveiką mitybą, siekti ilgalaikio bendradarbiavimo su vietos žemdirbiais, vykdant viešuosius pirkimus atsižvelgti į vietos produktų pasiūlą.

Valdybos nariams buvo pristatyta ir informacija apie šalies savivaldybių dalyvavimą didžiausioje Baltijos šalyse statybų tematikos parodoje „Resta 2016“.

Posėdyje dalyvavęs Kūno kultūros ir sporto departamento prie Vyriausybės generalinis direktorius Edis Urbanavičius supažindino merus su valstybės ir savivaldybių bendradarbiavimo kūno kultūros ir sporto srityse situacija bei perspektyvomis. Savivaldybių indėlis finansuojant kūno kultūrą ir sportą sudaro apie 70 mln. eurų kasmet, o tai yra apie 48 proc. kūno kultūros ir sporto sritims skiriamų lėšų. Pasak E. Urbanavičiaus, nacionalinės sporto šakų federacijos turėtų bendradarbiauti su savivaldybėmis sudarant susitarimus dėl sportininkų ugdymo, sporto renginių vykdymo, mokymo plaukti, sporto objektų statybos, seniūnijų gyventojų ir bendruomenių narių fizinio aktyvumo skatinimo ir kitose srityse.       

valdyba 4        

Valdyba paskyrė ir tris LSA administracijos atstovus – direktorę Romą Žakaitienę, direktoriaus pavaduotoją – patarėją finansų ir ekonomikos klausimais Rimantą Čapą ir atsakingąją sekretorę Žaną Stepanovę – į Vyriausybės ir LSA dvišalės komisijos darbo grupę, kuri nagrinėja Dvišalei komisijai pateiktus klausimus, rengia medžiagą ir sprendžia kitus organizacinius darbus.

Valdybos posėdyje taip pat svarstyti kiti administraciniai klausimai.

LSA valdybą sudaro apskričių savivaldybių (regionų) merų atstovai, išrinkti apskrities merų pasitarime, LSA prezidentas ir viceprezidentai, taip pat sostinės ir savivaldybių, kuriose gyvena daugiau kaip 100 000 gyventojų, merai.

LSA valdyba teikia Seimui, Vyriausybei bei kitoms valstybės valdymo institucijoms LSA nutarimus, pastabas ir pasiūlymus dėl vietos savivaldos bei kitų su savivaldybių veikla susijusių teisės aktų bazės tobulinimo. Taip pat – svarsto LSA Suvažiavimo, Tarybos, Valdybos narių, merų, apskričių savivaldybių (regionų) merų pasitarimų iškeltas problemas, priima atitinkamus sprendimus, nustato privalomas darbo užduotis LSA administracijai, tvirtina ir keičia LSA komitetų sąrašą bei jų nuostatus.

LSA valdybos narių sąrašą rasite čia.

Kategorija:   Naujienos
Atgal