• Pirmas
  • Naujienos
  • Išsamiai aptartas socialinių įstaigų pertvarkos klausimas
LSA kom SADM 1200

Išsamiai aptartas socialinių įstaigų pertvarkos klausimas

2015-12-17 0 1298 Views

 

 

2014 metais Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (SADM) prašymu daugelis savivaldybių atliko regionuose veikiančių socialinių globos įstaigų sistemos analizę ir pateikė ministerijai konkrečias siūlymus dėl socialinių paslaugų infrastruktūros pertvarkos bei bendruomeninių socialinių paslaugų savivaldybėse plėtros.

Šiuo metu kai kurios savivaldybės pačios imasi įvairių iniciatyvų, pavyzdžiui, iš savivaldybės biudžeto skiria papildomas lėšas globėjų išmokoms didinti, rengia savivaldybės Globos įstaigų pertvarkos strategijas ir kita. Tačiau savivaldybėms būtina informacija, kas šioje srityje daroma ar bus padaryta valstybės mastu.

„Akivaizdu, kad nenukreipti vaikų į globos įstaigas bus galima tik tuomet, kai buvusiai sistemai bus sukurtos būtinos alternatyvos – veiks veiksminga globėjų rengimo sistema, padidinta globos pašalpa, Socialinių paslaugų katalogas papildytas socialinės globos forma, peržiūrėta licencijavimo tvarka, globėjams suteiktos socialinės garantijos, supaprastinta įvaikinimo procedūra, bendruomenėse sukurtas būtinų bendruomeninių paslaugų šeimoms tinklas,“ – posėdyje teigė LSA patarėja socialiniais klausimais Audronė Vareikytė.

LSA kom SADM2 1200

Susitikimo metu paaiškėjo, kad šalies mastu įgyvendinant Globos įstaigų pertvarkos projektą kiekviename regione bus paskirti koordinatoriai, o projektas bus įgyvendinamas etapais.

LSA komiteto atstovai akcentavo, jog neįtvirtinus institucinei globai pakeisti būtinų alternatyvų, stabdomas vaikų ar neįgaliųjų nukreipimas į globos namus ir iškyla rizika, kad šie asmenys, dėl kurių vykdoma pertvarka, gali tapti dar labiau pažeidžiami. Be to, savivaldybėms trūksta informacijos, kaip praktiškai bus įgyvendintas 2014- 2020 metų Pertvarkos veiksmų planas, kuris parengtas be finansinių paskaičiavimų.

Buvo sutarta, kad ministerija parengs savivaldybėms konkrečią informaciją, o jos darbuotojai aktyviai važinės po savivaldybes ir rengs pasitarimus dėl globos įstaigų pertvarkos ir kitų naujovių įgyvendinimo.

Posėdyje aptarti ir neįgaliesiems skirtų valstybinių programų įgyvendinimo klausimai. Šiais metais SADM patvirtino naujus neįgaliųjų socialinės integracijos programų aprašus. Savivaldybėms nepriimtina, kad Būsto pritaikymo neįgaliesiems 2016-2018 metais tvarkos apraše pakeista anksčiau galiojusi ir, savivaldybių nuomone, praktikoje pasiteisinusi tvarka, kai būsto pritaikymo neįgaliesiems darbus gali vykdyti ne tik savivaldybių administracijos, bet ir savivaldybių įstaigos. Daug abejonių kelia ir tai, kad valstybinėms neįgaliųjų programoms numatoma kasmet didinti savivaldybių biudžeto lėšų indėlį.

Kalbėta ir apie Vaiko teisių apsaugos kaip valstybinės (valstybės perduotos savivaldybėms) funkcijos įgyvendinimo problemas, Vaiko teisių apsaugos skyrių materialinės būklės stiprinimo poreikį, susitarta tobulinti vaikų dienos centrų finansavimo tvarką.

LSA komiteto nariai taip pat išreiškė viltį, jog derinant teisės aktų projektus bus atsižvelgiama į savivaldybių atstovų ir LSA pastabas. O pasirašant 2016 metų neįgaliesiems skirtų programų įgyvendinimo sutartis su ministerija kiekviena savivaldybė turi teisę tartis dėl jai netinkamų punktų keitimo.

Kategorija:   Naujienos
Atgal