• Pirmas
  • Naujienos
  • Vietos ir regionų valdžios kviečiamos skatinti vyrų ir moterų lygybę

Vietos ir regionų valdžios kviečiamos skatinti vyrų ir moterų lygybę

2016-03-07 0 1306 Views

CEMR vyrų ir moterų lygių galimybių vietos lygmenyje komitetas teigia, kad vyrų ir moterų lygybė yra pamatinė demokratijos teisė ir vertybė. Arčiausios žmonių esančios vietos ir regionų valdžios gali atlikti svarbų vaidmenį sprendžiant pasikartojančius nelygybės atvejus bei skatinant moterų teises Europoje ir pasaulyje.

Pareiškime primenama, kad demokratija negali būti kuriama be moterų, todėl kviečiama imtis būtinų priemonių vietos, regioniniu, Europos ir pasaulio lygiu, kad sprendimų priėmime moterys ir vyrai dalyvauti lygiomis teisėms.

CEMR kviečia vietos ir regionų valdžias Europoje teisiškai įsipareigoti skatinti lygybę pasirašant Europos vyrų ir moterų lygybės vietos lygiu chartiją, kurią CEMR pristatė 2006 metais ir kurią jau pasirašė daugiau kaip 1500 vietos ir regionų valdžių. Šią chartiją yra pasirašiusios Visagino ir Klaipėdos miesto savivaldybės.

Pareiškime taip pat skatinama pripažinti vyrų ir moterų profesinę lygybę bei smerkti bet kokias vis dar egzistuojančias prievartos prieš moteris formas viešajame bei privačiame gyvenime, įskaitant prekybą žmonėmis, seksualinį išnaudojimą, smurtą namuose ar bet kokią kitą veiklą, prieštaraujančią žmonių teisėms.

CEMR, kurios nare LSA yra nuo 2001 metų, yra didžiausia Europos valstybių savivaldybių arba regionines asociacijas vienijanti organizacija. Ji vienija 41 šalies nacionalines miestų, savivaldybių ir regionų asociacijas, kurios atstovauja daugiau nei 150 000 regioninių ir vietos savivaldos institucijų Europoje.
Su Europos vyrų ir moterų lygybės vietos lygiu chartija galite susipažinti čia.

Kategorija:   Naujienos
Atgal