• Pirmas
  • Naujienos
  • Svarstomi nauji siūlymai dėl seniūnijų statuso ir funkcijų

Svarstomi nauji siūlymai dėl seniūnijų statuso ir funkcijų

2016-06-16 0 927 Views

Projektu siūloma nustatyti baigtinį seniūnijų atliekamų funkcijų sąrašą bei palikti galimybę administracijos direktoriui arba savivaldybės tarybai pavesti seniūnijoms atlikti kitas funkcijas.

Savivaldybės tarybai taip pat nustatoma galimybė pasirinkti seniūnijos formą – savivaldybės administracijos filialas, kaip yra dabar, arba seniūnija – biudžetinė įstaiga.

Seniūnija – biudžetinė įstaiga galėtų būti steigiama, jeigu ji atitiktų šiuos kriterijus: teiktų aptarnaujamos teritorijos gyventojams viešąsias paslaugas, aptarnaujamos teritorijos gyventojų skaičius būtų ne mažesnis kaip 2 000 gyventojų, seniūnijoje nustatytoms funkcijoms įgyvendinti būtų patvirtinta ne mažiau kaip 10 valstybės tarnautojų ar darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių. Pastarasis skaičius įstatyme įtvirtintas LSA siūlymu, nes tik nedaugelyje šalies seniūnijų darbuotojų skaičius viršija 20, kaip buvo numatyta ankstesniame projekte.

Pataisomis siūloma detaliau reglamentuoti ir su seniūnaičio statusu bei jo rinkimais susijusius klausimus. Pavyzdžiui, seniūnaičiu negalės būti renkamas savivaldybės tarybos narys ar administracijos valstybės tarnautojas, senūnaičio rinkimai bus laikomi įvykusiais jeigu juose dalyvaus ne mažiau kaip 10 proc. seniūnaitijos gyventojų, numatyta ir galimybė atšaukti seniūnaitį iš pareigų.

Įstatymo projekte įtvirtinti ir kiti pakeitimai, įsigaliosiantys po 2019 m., išrinkus naujas savivaldybių tarybas.

Kategorija:   Naujienos
Atgal