029 1200

Vilniuje vyko LSA valdybos posėdis

2016-09-02 0 888 Views

Rugsėjo 2 dieną posėdyje LSA valdybos nariai svarstė Seimo valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto siūlymus, kokiomis priemonėmis didinti savivaldybių savarankiškumą ir atsakomybę planuojant ir naudojant asignavimus kapitalo investicijoms, skiriamoms savivaldybių inžinerinės ir socialinės infrastruktūros objektams statyti, atnaujinti ar remontuoti.

Seimo nariai siūlo numatyti valstybės biudžete savivaldybėms tam tikros apimties tikslinės paskirties asignavimus kapitalo investicijoms ir juos paskirstyti visoms savivaldybėms pagal metodiką, nustatyti privalomus reikalavimus šių asignavimų planavimui ir naudojimui (pavyzdžiui, nustatyti, kokią dalį šių asignavimų privalu naudoti naujai statybai). Taip pat siūloma suteikti savivaldybėms teisę pačioms rengti, tvirtinti ir įgyvendinti investicijų projektų, kuriems naudojami šios paskirties asignavimai, programą bei numatyti atsiskaitymo už jos įgyvendinimą tvarką.

Be to, siūloma leisti savivaldybėms joms numatytus Valstybės investicijų programoje asignavimus kapitalo investicijoms naudoti ne tik savivaldybės infrastruktūros objektams statyti, atnaujinti ar remontuoti, bet ir atsiskaityti su rangovais, kurie savo ir/ar skolintomis lėšomis pastatė, modernizavo ar suremontavo planuotą savivaldybės infrastruktūros objektą ir nustatyta tvarka perdavė jį eksploatuoti savivaldybei.

012 1200

LSA valdyba šiems siūlymams pritarė.

Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamento prie Krašto apsaugos ministerijos (MPPD prie KAM) atstovai supažindino valdybos narius su pasiūlymais gerinti savivaldybėms deleguotą funkciją – dalyvavimą rengiant ir vykdant mobilizaciją, demobilizaciją bei organizuojant priimančiosios šalies paramą atsižvelgiant į įtemptą geopolitinę situaciją.

                                   018 1200               

MPPD direktorius Marius Jatautas įvardino kelias esmines šios srities problemas – skirtingą pačios funkcijos suvokimą, nevienodas kompetencijas, neefektyvų lėšų panaudojimą, neaiškias atsakomybės ribos. Valdybos nariai iš esmės pritarė idėjai keisti dabartinę sistemą, ir nutarė svarstyti ją išsamiai sulaukus konkrečių praktinių ir teisinių siūlymų.

LSA valdybos nariai sprendė ir dėl šiemetinių „Auksinių krivūlių“ apdovanojimų laureatų.

025 1200

Kategorija:   Naujienos
Atgal