• Pirmas
  • Naujienos
  • LSA valdybos nariai aptarė konsultacijų su Ministro Pirmininko kabinetu temas
valdyba0117 2 2 1200

LSA valdybos nariai aptarė konsultacijų su Ministro Pirmininko kabinetu temas

2017-01-19 0 1224 Views

Valdybos nariai svarstė savivaldai aktualiausias temas, kurios bus aptariamos LSA inicijuotuose konsultacijose su Ministru Pirmininku ir jo kabineto nariais. Artimiausiomis savaitėmis LSA vadovai susitiks su aplinkos, finansų, kultūros, socialinių reikalų ir darbo, sveikatos, susisiekimo, švietimo ir mokslo, vidaus reikalų, ūkio bei žemės ūkio ministrais ir premjeru.

Valdybos nariai aptarė ir savivaldybių dalyvavimo vaikų globos namų pertvarkoje svarbą. Šiuo metu savivaldybės, imdamosi iniciatyvų, kad vaikai augtų šeimoje ir nepatektų į kūdikių ar globos namus, susiduria su problemomis, kurių pačios išspręsti dažnai negali.

valdyba0117 3 1200

Viena iš jų yra iki šiol neįteisintas profesionalių socialinių globėjų, kuriems iš nesaugios aplinkos paimtą vaiką būtų galima atvežti bet kuriuo paros metu, statusas, neapibrėžta jų atsakomybė bei teisės, nereglamentuotas darbo užmokestis, socialinės garantijos ir kita.

Kai kurios savivaldybės savo tarybų sprendimais bando diegti pertvarkos naujoves ieškodamos būdų įdarbinti šiuos globėjus, tačiau susiduria su daugybe teisinių ir finansinių kliūčių. Taip užkertamas kelias viešinti, skatinti ir rengti profesionalius socialinius globėjus ir padėti sudėtingoje situacijoje atsidūrusiems vaikams.

Todėl valdybos nariai priėmė nutarimą siūlyti Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai (SADM) išanalizuoti ir apibendrinti savivaldybių, kurios jau pradėjo taikyti profesionalių socialinių globėjų paiešką, praktiką ir apibrėžti vieningus profesionalių socialinių globėjų veiklos modelius. Taip pat – teisiškai reglamentuoti profesionalių socialinių globėjų statusą, apibrėžti jų įdarbinimą, pareigas, funkcijas, darbo užmokestį, socialines garantijas ir kita.

valdyba0117 4 1200

Be to, nuspręsta siūlyti ministerijai papildyti nustatytų medicininių indikacijų sąrašą, pagal kurį į kūdikių namus ne ilgesniam nei 3 mėn. laikotarpiui būtų galima nukreipti kūdikius, turinčius rimtų sveikatos sutrikimų ir reikalaujančių medikų priežiūros.

Posėdyje buvo aptartos ir piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams aktualijos.

LSA valdyba patvirtino neoficialių mokėjimų viešajame sektoriuje (vietos savivaldos srityse) mažinimo ir šalinimo priemones. Tai padaryti LSA buvo įpareigota remiantis Nacionalinės kovos su korupcija 2015–2025 metų programos įgyvendinimo 2015–2019 metų tarpinstitucinį veiklos planu.

Valdyba rekomenduoja savivaldybėms iki šių metų pabaigos didinti elektroninėje erdvėje teikiamų administracinių paslaugų skaičių, viešinti savivaldybės institucijų ir įstaigų veiklą, informuoti visuomenę apie nustatytas galimas korupcines veiklas bei netinkamą darbuotojų elgesį, taip pat – šviesti savivaldybės institucijų ir įstaigų darbuotojus korupcijos prevencijos klausimais, skatinti sąmoningumo bei etikos principų laikymąsi bei užtikrinti galimybes gyventojams konfidencialiai pranešti apie pastebėtus korupcijos pasireiškimo atvejus.

Šios LSA rekomendacijos buvo parengtos atsižvelgus į visų šalies savivaldybių siūlymus bei išanalizavus neoficialių mokėjimų priežastis.

valdyba0117 2 1 1200

Valdyba taip pat svarstė naujas kandidatūras į Lietuvos delegaciją Europos regionų komitete (RK). Delegacijos sudėtis keičiama atsižvelgiant į tai, jog 2016 m. spalio mėnesį įvykus Seimo rinkimams ir šiemet darbą pradėjus naujai Vyriausybei du Lietuvos delegacijos RK nariai prarado savivaldybės tarybos nario mandatus.

Todėl LSA valdyba, atsižvelgdama į Regionų plėtros tarybų pateiktas kandidatūras bei siekdama išlaikyti tolygaus politinio ir teritorinio atstovavimo principus, nutarė į tikruosius narius teikti Vidaus reikalų ministerijai tvirtinti Jonavos rajono savivaldybės mero pavaduotojo Eugenijaus Sabučio, o į pakaitinius narius – Panevėžio rajono savivaldybės tarybos narės Linos Kairytės kandidatūras.

Posėdyje buvo svarstomas ir siūlymas inicijuoti Šilumos ūkio įstatymo pakeitimą, numatant galimybę savivaldybei pačiai pasitvirtinti šilumos kainos skaičiavimo metodiką bei šilumos kainą jeigu šilumos tiekėjas savivaldybėje realizuoja mažiau kaip 15 GWh/metus šilumos energijos.

Kategorija:   Naujienos
Atgal