• Pirmas
  • Naujienos
  • Apie finansinį savarankiškumą ir teisę disponuoti valstybės žeme – susitikimuose su ūkio ir finansų ministrais
FinMin RM 1200

Apie finansinį savarankiškumą ir teisę disponuoti valstybės žeme – susitikimuose su ūkio ir finansų ministrais

2017-01-24 0 1259 Views

Diskutuojant su Ūkio ministru merai pabrėžė, jog savivaldybėms pritraukti daugiau investuotojų į regionus neretai trukdo pertekliniai reikalavimai bei neturėjimas galimybių paspartinti įvairius biurokratinius procesus. Kaip vieną pagrindinių kliūčių jie įvardino tai, jog savivaldybės neturi patikėjimo teisės disponuoti valstybės žeme. Tai klausimas, kurį LSA kelia jau ne vienerius metus.

„Galime paminėti ne vieną atvejį, kai savivaldybei ilgai derinant įvairius jų teritorijoje esančios valstybinės žemės dokumentus su Nacionaline žemės tarnyba, potencialus investuotojas nebelaukia ir pasitraukia,“ – teigė LSA prezidentas, Druskininkų meras Ričardas Malinauskas.

ukmin 1 1200

Pasak ministro M. Sinkevičiaus, naujoji vyriausybė ketina inicijuoti žemės klausimo sprendimą.

„Norėtume, kad savivaldybėms būtų suteikta teisė disponuoti valstybės žeme. Siejame tai ne tik su jų teise būti šeimininkėmis savo teritorijose, bet ir su investuotojų pritraukimu,“ – sakė ministras.

Jis taip pat užsiminė, jog galvojama apie galimybę regionų politikos formavimą perduoti Ūkio ar Finansų ministerijoms bei plėsti Regionų plėtros tarybų (RPT) funkcijas įkuriant struktūrą, kurioje dirbtų viešųjų įstaigų „Investuok Lietuvoje ir „Versli Lietuva“ atstovai ir kuri taptų ilgalaikę regiono plėtrą formuojantis padalinys.

ukmin 3 1200

Palaikymą šiai iniciatyvai išreiškusi LSA direktorė Roma Žakaitinė akcentavo, jog šių RPT veikloje turėtų derėti vietos valdžių ir centrinės valdžios prioritetai.

Susitikime kalbėta ir apie privatizuotinų objektų sąrašą, kuris tvirtinamas tik du kartus per metus, taip pat kalbėta apie sąlygas, kuriomis verslo subjektai perka žemę investicijomis. Pasak LSA valdybos nario, Anykščių rajono mero Kęstučio Tubio, pagrindinis tokio sandorio kriterijus neturėtų būti pasiūlyta aukščiausia kaina, o darbo vietų sukūrimas ir laiko tarpas, per kurį investuotojas žada pradėti toje vietoje veiklą.

Ukmni 2 1200

Susitikime taip pat kalbėta apie smulkaus ir vidutinio verslo skatinimą, užsieniečių teisinę padėtį Lietuvoje bei Konkurencijos tarybos vaidmenį sudarant vidaus sandorius.

Susitikime su finansų ministru V. Šapoka LSA valdybos nariai pabrėžė savivaldybių siekį didesnio finansinio savarankiškumo.

LSA taip pat ragina padidinti savivaldybių skolinimosi galimybes. Tai būtina, kad būtų įgyvendinti savivaldybių investicijų projektai, kurie iš dalies finansuojami Europos Sąjungos, Norvegijos, Šveicarijos fondų ir Valstybės investicijų programos lėšomis. Finansų ministras teigė kol kas neketinantis kelti šio klausimo, tačiau akcentavo, jog būtina didinti dotacijas kofinansavimui įgyvendinant investicinius projektus.

finmin 2 1200

Ministras pabrėžė, jog šiuo metu savivaldybėms nėra sukurta pakankamai paskatų siekti kuo geresnių rezultatų tam tikrose srityse. Padėtį apsunkina ir tai, kad skirtingi lėšų šaltiniai skirstomi pagal skirtingus kriterijus.

„Norėtume peržiūrėti regioninę politiką, ir savivaldybių savarankiškumo didinimą padaryti vienu iš įrankių,“ – teigė V. Šapoka. Pasak jo, ministerijai išgryninus tokią viziją, savivaldybės bus kviečiamos apie ją diskutuoti ir siūlyti sprendimus.

Ministras taip pat teigė, jog numatoma peržiūrėti viešosios ir privačios partnerystės modelius, apie kuriuos susitikime dalyvavę merai užsiminė kaip apie vieną anksčiau veikusių būdų skatinti verslumą ir pritraukti investicijas.

finmin 1 1200

Susitikime taip pat aptarti kompensacijų už šildymą, lengvatinio keleivių vežimo ir bendradarbiavimo su Valstybine mokesčių inspekcija klausimai.
Šie susitikimai yra dalis sausio – vasario mėnesiais LSA inicijuotų konsultacijų su dešimt Vyriausybės ministrų bei Ministru Pirmininku.

Kategorija:   Naujienos
Atgal