• Pirmas
  • Naujienos
  • Premjeras: ketiname stiprinti savivaldybių savarankiškumą ir mažinti centralizaciją
MP 1200

Premjeras: ketiname stiprinti savivaldybių savarankiškumą ir mažinti centralizaciją

2017-02-10 0 951 Views

„Šalies savivaldybes ši Vyriausybė vertina kaip atsakingus partnerius ir yra pasirengusi tartis įvairiais klausimais, dirbti kartu, kad regionuose mažėtų socialinė atskirtis, būtų pritraukiama daugiau investicijų, kuriama naujų darbo vietų“, – akcentavo Vyriausybės vadovas.

Lietuvos savivaldybių asociacijos (LSA) prezidentas, Druskininkų meras Ričardas Malinauskas pabrėžė, jog savivaldybės nori turėti realios įtakos regionų plėtrai ir savo teritorijų ekonominiam augimui, vietos bendruomenės verslumui bei investicijų pritraukimui, o ne tik, kaip yra dažnu atveju, perskirstyti valstybės biudžeto gautas lėšas.

„Vienas iš tokių įrankių – suteikti visoms savivaldybėms biudžetų pajamų augimo galimybę. Tai yra – palikti finansinį prieaugį savivaldybėms, kad jos būtų daug labiau motyvuotos skatinti ūkio plėtrą savo teritorijose ir siekti kuo daugiau užsidirbti pačios,“ – teigė LSA prezidentas. Pasak jo, ne mažiau svarbi ir galimybė didinti savivaldybių skolinimosi limitus, kad jos galėtų bendrai finansuoti 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų ir Valstybės investicijų programoje numatytus projektus.

Anot premjero, pastaruoju klausimu būtinos platesnės diskusijos, nes galioja konstitucinis fiskalinis ribojimas, tačiau biudžeto sandaros įstatymą ir savivaldybių pajamų išlyginimo metodiką bus siekiama patobulinti. Tai turėtų motyvuoti savivaldybes pritraukti kuo daugiau privačių investicijų ir vystyti kryptingą ekonominę regionų plėtrą.

MP2 1200

Merai taip pat buvo informuoti, jog Vyriausybė numato keisti teisės aktus ir perduoti savivaldybėms teisę plačiau disponuoti valstybine žeme. Taip gerokai sutrumpėtų įvairios procedūros ir savivaldybės galėtų pritraukti daugiau privačių investuotojų. LSA šios teisės siekia jau daugelį metų.

R. Malinauskas akcentavo ir savivaldybių požiūrį į regionų plėtrą, į kurią turėtų būti žiūrima kaip į visos valstybės horizontalų prioritetą, susijusį su įvairių sričių – ekonomikos, socialinių reikalų, turizmo, susisekimo ir kitų – tikslais.

Susitikime taip pat paliestos aktualios socialinės temos – vaiko teisių apsaugos ir vaikų globos namų. Pasak merų, savivaldybės yra pasirengusios vykdyti teigiamas pertvarkas šiose srityse, tačiau ragina daryti tai nuosekliai pasirengus, pritaikius teisės aktus dabartinei situacijai ir atsižvelgus į gerąsias savivaldybėse jau susiformavusias praktikas.

Premjeras informavo ir apie Vyriausybės ketinimus perduoti darbo biržas savivaldybėms. Jis taip pat pabrėžė, kad savivaldybės turi aktyviai dalyvauti aukštojo mokslo pertvarkoje, atsižvelgiant į regionų poreikius, siekti pokyčių profesiniame rengime.

Susitikime merai taip pat išreiškė susirūpinimą dėl savivaldos savarankiškumo mažinimo, pateikdami konkrečius pavyzdžius, kai remiantis Konkurencijos tarybos reikalavimais ribojamos savivaldybių galimybes savarankiškai rinktis viešųjų paslaugų tiekėjus bei pasinaudoti ES investicijomis.

 

LRV nuotraukos

 

Kategorija:   Naujienos
Atgal