• Pirmas
  • Naujienos
  • Lietuvos savivaldos atstovai – aktyvūs Regionų komiteto komisijų nariai
Abramavicius 1200

Lietuvos savivaldos atstovai – aktyvūs Regionų komiteto komisijų nariai

2017-09-19 0 1075 Views

ECON komisijos veikla apima įmonių politiką, pramonės inovacijų, konkurencijos ir mokesčių klausimus, ekonominę ir monetarinę politiką, Bendrosios rinkos bei Pasaulio prekybos organizacijos sritis.

Rugsėjo 19 dieną vykusiame komisijos posėdyje jos nariai kartu su Europos Komisijos atstovais diskutavo teritorinio atsparumo stiprinimo ir miestų bei regionų gebėjimo atsilaikyti prieš globalizaciją temomis, aptarė su ekonominės ir pinigų sąjungos ateitimi iki 2025 m. susijusius dokumentus. Kalbant apie pinigų sąjungos ateitį, nariai pabrėžė, kad labai svarbu stiprinti struktūrinį kiekvienos valstybės narės augimą ir sudaryti sąlygas euro zonai tapti atsparesne būsimų finansų krizių sukrėtimams. Buvo pritarta idėjai sukurti euro zonos iždą kaip būsimų Europos viešųjų investicijų išlaidų finansavimo priemonę išleidžiant Europos iždo vertybinius popierius. Pasak komisijos narių, kiekviena valstybė narė turėtų vertybinių popierių skaičių, proporcingą jų bendro vidaus produkto daliai ir skirtą tik investicijoms.

Dieną prieš tai, rugsėjo 18-ąją, įvyko ir RK Aplinkos, energetikos ir klimato kaitos komisijos diskusija “Europos ateitis aplinkos apsaugos aspektai”, kurios metu Lietuvos atstovė RK, Šiaulių miesto tarybos narė Daiva Matonienė pabrėžė, kaip svarbu aplinkosauginius sprendimus derinti su ekonominiais.

maton 1200

Diskusijos metu akcentuota, kad ES aplinkos politikos srityje vietos ir regionų valdžios institucijų vaidmuo stiprėja – joms tenka vis didesnė atsakomybė nustatant įvairias taisykles ir investuojant, be to, jos taip pat gali atlikti tikrinimo ir priežiūros funkcijas.

Pasak Lietuvos delegacijos narės D. Matonienės, kalbant apie aplinkosaugos ir ekonomikos interesus, nauda gali būti abipusė, pavyzdžiui, mažinant energijos ir žaliavų sąnaudas produkcijos vienetui tuo pačiu mažinamas poveikis aplinkai, o mažėjant aplinkos apsaugos mokesčiams, mažėja ir produkcijos savikaina.

Posėdyje taip pat svarstytos dvi vietos ir regionų valdžių institucijoms svarbios nuomonės – “Kovos su klimato kaita finansavimas – svarbiausia Paryžiaus susitarimo įgyvendinimo priemonė” ir “Energijos iš atliekų vaidmuo žiedinėje ekonomikoje”.

Komisijų posėdžiuose dalyvavo ir LSA prezidentas, Druskininkų meras Ričardas Malinauskas, Kazlų Rūdos meras Vytautas Kanevičius, Švenčionių rajono savivaldybės tarybos narys Vytautas Vigelis.

Kategorija:   Naujienos
Atgal