• Pirmas
  • Naujienos
  • Vyriausybėje aptariama nauja vaiko teisių apsaugos sistema

Vyriausybėje aptariama nauja vaiko teisių apsaugos sistema

2018-04-11 0 1322 Views

Šiandien Vyriausybėje vyko savivaldybių merų ir administracijos direktorių pasitarimas Vaiko teisių apsaugos sistemos pertvarkos klausimais.
Lietuvos savivaldybių asociacijos kartu su Vyriausybės kanceliarija organizuoto pasitarimo tikslas – išsiaiškinti savivaldybėms kylančius klausimus ir neaiškumus, susijusius su Vaiko teisių sistemos centralizacija, taip pat aptarti pasirengimo darbus įgyvendinant minėtą pertvarką.
Posėdyje dalyvavo LR Vyriausybės kanceliarijos, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos bei jai pavaldžių įstaigų atstovai, taip pat šalies savivaldybių merai ir administracijų direktoriai bei Vaiko teisių apsaugos ir Socialinės paramos skyrių specialistai.
Savivaldybių atstovai, likus mažiau nei trims mėnesiams iki naujai organizuotos vaiko teisių apsaugos sistemos pradžios, kelia šiuos pagrindinius klausimus:
• Dėl savivaldybėms nuo liepos 1 d. perduodamų naujų funkcijų, jų finansavimo ir naujų darbų, kuriuos iki šiol vykdo savivaldybių vaiko teisių apsaugos skyriai;
• Dėl vaiko laikinosios globos organizavimo naujos tvarkos įgyvendinimo savivaldybėse ir laikinosios globos priežiūros;
• Dėl naujų pareigybių aprašymų ir Vaiko teisių apsaugos darbuotojų sutikimo/ nesutikimo pereiti į naują struktūrą, naujų patalpų, darbo vietų įrengimo tarnybos darbuotojams;
• Dėl naujos Valstybinės vaiko teisių tarnybos atskirų grandžių funkcijų ir atsakomybės;
• Dėl atvejo vadybos ir naujų atvejo vadybininkų pareigybių įvedimo ir jų finansavimo savivaldybėse;
• Dėl transporto skyrimo ir vairuotojų teritoriniuose savivaldybių padaliniuose;
• Dėl budėjimo ne darbo metu, poilsio ir švenčių dienomis, lėšų skyrimo budinčių darbuotojų darbo apmokėjimui;
• Dėl mobilių komandų sudėties ir veiklos;
• Dėl budinčių globotojų darbo apmokėjimo, Globos centrų veiklos ir funkcijų, priimtų nuostatų keitimo pagal praktikų išsakytas pastabas;
• Dėl naujos dokumentacijos, rizikos šeimų apskaitos atsisakymo;
• Dėl pertvarkos tolimesnės eigos, su tuo susijusių teisės aktų parengimo ir bendro darbo su savivaldybėmis;
• Dėl galimybių diegti naujas metodikas ir steigti regioninio lygmens įstaigas/ terapines paslaugas probleminiams, smurtą patyrusiems vaikams/paaugliams, kurie šiuo metu yra opi šalies problema.
Siekiant išvengti pereinamojo laikotarpio suirutės ir užtikrinti, kad nuo liepos 1 dienos būtų tęsiami visi būtini darbai vaiko teisių apsaugai užtikrinti, savivaldybės tikisi glaudaus tolesnio bendradarbiavimo ir aiškių atsakymų į klausimus, kurie iki šiol kelia nerimą savivaldybių specialistams.

Pasitarimo metu savivaldybės vis tik nesulaukė aiškių atsakymų į jų keliamus klausimus. Atsižvelgiant į tai ministro pirmininko patarėjas Elvinas Jankevičius įpareigojo Socialinės apsaugos ir darbo ministeriją iki šio trečiadienio (balandžio 18 d.) parengti metodiką ir aiškią darbo tvarką pagal kurią bus dirbama savivaldybėse nuo liepos 1 dienos. Penktadienį (balandžio 20 d.) šešių savivaldybių vadovai ir specialistai vėl kviečiami į Vyriausybę parengtų dokumentų praktiniam įvertinimui ir aptarimui.

Kategorija:   Naujienos
Atgal