Diskusija apie regionų atskirties mažinimą

2018-05-13 0 2888 Views

Klaipėdos „Kultūros fabrike“ vyko Lietuvos savivaldybių asociacijos kartu su Europos regionų komitetu rengta diskusija „Kvietimas regionams – laikas klestėti!”. Renginio metu aptartos investicijų pritraukimo galimybės bei jaunų kūrybingų žmonių susigrąžinimo klausimai. Susirinkusieji dalyvavo apie Klaipėdos regiono perspektyvas, kokia kryptimi turėtų vystytis regionas, ko reikėtų regionui siekiant pritraukti investicijas, koks turėtų būti Klaipėdos miesto vaidmuo regione, kaip didinti regiono savivaldybių patrauklumą investuotojams.

Diskusijos metu akcentuota, kad norint pritraukti investuotojus savivaldybės turi atlikti „namų darbus” – tai yra visų pirma jose turi būti sudarytos palankios sąlygos investavimui, paruošta infrastruktūra, sutvarkyta regiono mokestinė politika. Taip pat reikia spręsti demografijos ir migracijos problemas, būtina stiprinti administracinius gebėjimus. Daugiau dėmesio reiktų skirti švietimui, siekiant užtikrinti, kad švietimo sistema regionuose rengtų kvalifikuotus ir darbo rinkai reikalingus specialistus. Kita tema diskusijoje paliesta tema – tai jaunų kūrybingų žmonių susigrąžinimas. Tobulėjant technologijoms migracija tampa greitesnė ir prieinama daugeliui žmonių. Keičiantis žmonių gyvenimui, keičiasi ir migracijos kryptys bei pobūdis. Europos Sąjunga skatina laisvą darbo jėgos judėjimą, akcentuodama jo naudą valstybių ekonomikai, bet kartu su šia teigiama tendencija kyla ir iššūkis – šalys netenka kvalifikuotų darbuotojų, vyksta ,,protų nutekėjimas”. Ypač skaudžiai tai atsiliepia mažesniems regionams. Diskusijos metu akcentuota, kad savivaldybės turėtų stengtis išlaikyti ryšį su išvykusiais. Savivaldybės turėtų iš anksto  ruošti duomenų bazes, labiau bendrauti su mokyklomis (po mokyklos baigimo iškart įtraukti buvusius dvyliktokus į išvykstančiųjų sąrašus).

Pasak jaunimo organizacijų atstovų, jaunam žmogui labai svarbus savirealizacijos klausimas ir įdomus darbas. Renginyje dalyvavę įvairių visuomeninių organizacijų atstovai išsakė nuomonę, kad kovojant su emigracijos iššūkiu visų pirma reikėtų sudaryti tokias sąlygas, kad jaunas žmogus nenorėtų išvykti iš savo gimto krašto. Todėl turėtų būti skatinamas jaunų žmonių verslumas, daugiau dėmesio skiriama jaunų žmonių ir šeimų aprūpinimo būstu klausimu, palankios verslo aplinkos sukūrimui bei užtikrinta tinkamų darbo vietų pasiūla.

Šios diskusija prisideda prie gegužės 9 dieną minimos Europos dienos bei Regionų komiteto iniciatyvų „Svarstymai apie Europą“ bei „Sanglaudos aljansas“.

 

Kategorija:   Naujienos, Pranešimai spaudai
Atgal