• Pirmas
  • Naujienos
  • Lietuvos atstovai dalyvavo Regionų komiteto plenarinėje sesijoje

Lietuvos atstovai dalyvavo Regionų komiteto plenarinėje sesijoje

2018-12-17 0 2125 Views

Šio mėnesio pradžioje vyko paskutinė šiais metais Regionų komiteto plenarinė sesija. 132-oji sesija prasidėjo debatais su Europos Komisijos nare, atsakinga už regioninę politiką, Corina Creţu apie sanglaudos politiką bei regionų ateitį Europos Sąjungoje.

C. Creţu pabrėžė Regionų komiteto svarbą formuojant sanglaudos politiką, pasidžiaugė efektyviu Europos Komisijos ir Regionų komiteto bendradarbiavimu.

„Kalbant apie Europos ateitį regionų balsas svarbus. Jūs savivaldybių ir regionų atstovai geriausiai žinote situaciją vietose, žinote piliečių poreikius. Todėl jūsų indėlis formuojant Europos politiką yra labai svarbus”, – teigė komisarė.

Diskusijų metu RK nariai pasidžiaugė konstruktyviu bendradarbiavimu rengiant būsimojo finansinio periodo dokumentų rinkinį, atkreipė dėmesį į tai, kad į daugumą buvo atsižvelgta, teigiamai įvertino siūlomą administracinės naštos mažinimą, papildomų rodiklių įtraukimą. Tačiau taip pat išsakė nuogąstavimus dėl siūlomo bendrafinansavimo mažėjimo, kuris aktualus visoms šalims, o ypač šalims kurios priskiriamos pereinamųjų šalių kategorijai.

Pasak Lietuvos delegacijos vadovo Arnoldo Abramavičiaus, bendrafinansavimo normos sumažėjimas Lietuvos atveju po 2021 m. iš esmės reikš tik mažesnes galimybes įgyvendinti Sanglaudos politiką, ypač skurdesniuose regionuose.

Sesijos metu buvo patvirtintas 21 nuomonės projektas. Daugiausiai diskusijų sulaukė nuomonė dėl Bendrosios žemės ūkio politikos. Narių nuomone, turėtų būti išlaikytas ir stiprinamas Europos regionų vaidmuo valdant ir įgyvendinant BŽŪP ir ši politika turėtų būti pritaikyta prie specifinių regionų ypatumų. Vietos ir regionų valdžios institucijų atstovai taip pat pasisakė už rinkos reguliavimą krizės metu, paragino sukurti tinkamą biudžetą ambicingai, teisingai ir tvariai BŽŪP bei numatyta kaimo plėtros paramos priemones.

Sesijos metu taip pat svarstyta, pasiūlymas dėl reglamento dėl „Europos socialinio fondo +“, pasiūlymas dėl Europos regioninės plėtros fondo ir Sanglaudos fondo reglamento, pasiūlymas dėl reglamento dėl konkrečių Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo (Interreg) nuostatų, Reglamentas dėl tarpvalstybinio mechanizmo, BŽŪP reforma, Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondas, Bendrosios rinkos programa, Europos Sąjungos kosmoso programa ir Europos Sąjungos kosmoso programos agentūra 2021–2027 m. ir kiti aktualūs klausimai. Taip pat diskutuota dėl Jungtinės karalystės išstojimo ir Europos sąjungos.

Prieš plenarinę sesiją, vyko tradicinis Lietuvos delegacijos Regionų komitete susitikimas. Jo metu aptarta šių metų delegacijos veikla, diskutuota dėl delegacijos kitų metų veiklos prioritetų, aparti ECON komisijos posėdžio vyksiančio kitų metų gegužę Druskininkų savivaldybėje organizaciniai klausimai.

Sesijoje dalyvavo Druskininkų savivaldybės meras Ričardas Malinauskas, Kaišiadorių rajono savivaldybės meras Vytenis Tomkus, Kazlų Rūdos savivaldybės meras Vytautas Kanevičius, Klaipėdos miesto savivaldybės meras Vytautas Grubliauskas, Pagėgių savivaldybės meras Virginijus Komskis, Panevėžio rajono savivaldybės tarybos narė Lina Kairytė, Švenčionių rajono savivaldybės tarybos narys Vytautas Vigelis, Vilniaus rajono savivaldybės tarybos narys Tadeuš Andžejevski ir Zarasų rajono savivaldybės mero pavaduotojas, Lietuvos delegacijos vadovas Arnoldas Abramavičius.

Kategorija:   Naujienos
Atgal