• Pirmas
  • Naujienos
  • Pirmojoje Regionų komiteto plenarinėje sesijoje – švietimo klausimai

Pirmojoje Regionų komiteto plenarinėje sesijoje – švietimo klausimai

2019-02-11 0 2487 Views

Praėjusią savaitę, vasario 6-7 dienomis, vyko šiais metais pirmoji Regionų komiteto plenarinė sesija. Pagrindinė sesijos tema – švietimas. Svečio teisėmis posėdyje dalyvavęs už švietimą, kultūrą, jaunimą ir sportą atsakingas Komisijos narys Tibor Navracsics pažymėjo, kad investicijos į švietimą, jaunimą ir kultūrą yra labai svarbios kuriant darnią Europą. Komisaro nuomone, norint užtikrinti jog mūsų Europos švietimo erdvės vizija taptų realybe ir,  kad mes visapusiškai panaudotume kultūros potencialą ekonominėje ir socialinėje plėtroje bei Europos kultūros darbotvarkėje, reikia stiprinti programas – „Erasmus“ ir „Kūrybiška Europa”.

Jam antrino Europos Regionų komiteto pirmininkas Karl-Heinz Lambertz teigdamas, jog padvigubindama„ Erasmus “biudžetą ir investuodama 2 mlrd. eurų į „Creative Europe “programą, ES atveria naujus horizontus milijonams žmonių. Jo manymu, investavimas į kultūrą ir švietimą yra esminis atviro, dinamiško ir įvairaus pasaulio vystymosi elementas, kuris vienija Europą.

RK nariai atkreipė dėmesį, kad išties palankiai vertina bendrą programos „Erasmus“ tikslą  remti žmonių išsilavinimą, profesinį ir asmeninį tobulėjimą Europoje ir už jos ribų, taip prisidedant prie tvaraus ekonomikos augimo, darbo vietų kūrimo ir socialinės sanglaudos ir europinės tapatybės stiprinimo. Pasak Lietuvos delegacijos narių, šis svarbus darbas prasideda vietos ir regionų lygmeniu ir todėl turi būti glaudžiai susietas su Europos lygmeniu. Švietimas neapsiriboja įsidarbinimo galimybių gerinimu, juo reikėtų siekti platesnio tikslo, t. y. visapusiško asmenybės tobulėjimo.

Taip pat posėdžio metu akcentuota ir mokymosi visą gyvenimą svarba. Narių nuomone, programa turi būti vienodai skirta visoms amžiaus grupėms ir visoms mokymosi sritims.

Sesijoje daug dėmesio skirta migracijos temai ir sienų apsaugai. Pažymėta, kad laisvas ES piliečių judėjimas yra vienas didžiausių ES pasiekimų. Tačiau erdvėje be vidaus sienų nekontroliuojami neteisėtų migrantų srautai prie išorės sienų turi rimtų teisinių, ekonominių ir su saugumu susijusių padarinių Šengeno sistemos veikimui. Atkreiptas dėmesys į tai, kad veiksminga išorės sienų apsauga padeda kovoti su prekyba žmonėmis ir galutinai sužlugdyti neteisėto žmonių gabenimo verslo modelius, taip užkertant kelią tragiškoms žūtims. Nariai pažymėjo, kad veiksminga išorės sienų kontrolė turi pridėtinės vertės išvengiant grėsmių vietos ir regionų valdžios institucijų vidaus saugumui, viešajai tvarkai ir visuomenės sveikatai.

Šioje sesijoje dalyvavo Rumunijos ministrė pirmininkė Vasilica Viorica Danicila, kuri pristatė Rumunijos pirmininkavimo prioritetus ir kartu su Rumunijos delegacijos atstovais pakvietė narius į šių metų kovo mėnesį vyksiantį aštuntąjį vietos ir regionų valdžių kongresą. Viso sesijoje svarstyta ir patvirtinti aštuoni nuomonių projektai kultūros, mokslo ir inovacijų, aplinkosaugos, sveikatos ir kitais klausimais.
Sesijoje dalyvavo Druskininkų savivaldybės meras Ričardas Malinauskas, Kazlų Rūdos savivaldybės meras Vytautas Kanevičius, Klaipėdos miesto savivaldybės meras Vytautas Grubliauskas, Pagėgių savivaldybės meras Virginijus Komskis, Panevėžio rajono savivaldybės tarybos narė Lina Kairytė, Šiaulių m. savivaldybės tarybos narė Daiva Matonienė, Švenčionių rajono savivaldybės tarybos narys Vytautas Vigelis, Vilniaus rajono savivaldybės tarybos narys Tadeuš Andžejevski ir Visagino savivaldybės mero pavaduotoja Zinaida Tresnickaja.

 

Kategorija:   Naujienos
Atgal