• Pirmas
  • Naujienos
  • ES savivaldybių atstovai Lietuvoje diskutavo darnaus vystymosi klausimais

ES savivaldybių atstovai Lietuvoje diskutavo darnaus vystymosi klausimais

2019-05-09 0 1371 Views

Šiomis dienomis Druskininkuose vyko Regionų komiteto Ekonominės politikos komisijos (ECON) posėdis ir konferencija tema „Darnaus vystymosi tikslų įgyvendinimas vietos lygmeniu: kaip miestai ir regionai prisideda prie darnaus ekonomikos augimo“.

Lietuvos savivaldybių asociacijos, Druskininkų savivaldybės ir Europos regionų komiteto organizuotame renginyje dalyvavo daugiau kaip šimtas dalyvių iš įvairių Europos Sąjungos šalių.

Lietuvos savivaldos atstovai ir svečiai diskutavo Europos Sąjungos mokesčių politikos peržiūros klausimais, svarstė apie poreikį skatinti Europos pramonės globalinį konkurencingumą, aptarė iššūkius ir galimybes įgyvendinant darnaus vystymosi tikslus vietos ir regionų lygiu.

ECON komisijos posėdyje pristatyta Lietuvos delegacijos vadovo, Zarasų savivaldybės mero pavaduotojo Arnoldo Abramavičiaus parengta nuomonė „Darnaus vystymosi tikslai – pagrindas ilgalaikei strategijai dėl darnios Europos iki 2030”. Ši nuomonė – tai Regionų komiteto indėlis į Europos Sąjungos parengtą dokumentų rinkinį “Darni Europa iki 2030.”

Pristatydamas nuomonę A. Abramavičius pabrėžė, kad norint pasiekti 65 procentus iš 169 uždavinių, kurie sudaro 17 Darnaus vystymosi tikslų, reikia, kad dalyvautų regionai ir miestai.

„Miestai ir regionai, būdami ne vien vykdytojais, bet ir arčiausiai piliečių, verslo ir vietos bendruomenių, darnaus vystymosi tikslus pritaiko vietos lygmeniu. Mes kviečiame Europos Sąjungos institucijas ir šalis nares Europos semestrą bei sanglaudos politiką pritaikyti šiuos tikslus lokalizavimui. Taip pat, manome, kad būtina skatinti tas sanglaudos investicijas, kurios atitinka vietos realijas bei iššūkius“, – teigė A. Abramavičius.
Komisijoje taip pat priimtos šios nuomonės: “Siekiant veiksmingo ir demokratiškesnio sprendimų priėmimo ES mokesčių politikoje” ir “Teritorinis požiūris į ES pramonės politiką”.

Sekančią dieną po ECON posėdžio buvo surengta konferencija skirta darnaus vystymosi klausimams aptarti.

Pradėdamas konferenciją, Druskininkų savivaldybės meras ir Lietuvos savivaldybių asociacijos prezidentas Ričardas Malinauskas pažymėjo, kad Druskininkų kurortas yra puikus darnaus vystymosi modelio pavyzdys.

„Mūsų miestas yra ekonominio ir socialinio atsigavimo paremto darnaus vystymosi modeliu pavyzdys. Nuo 1974 metų Druskininkai yra populiarus kurortas, turintis gausius natūralaus mineralinio vandens šaltinius. Laikantis bendro požiūrio, mes didžiuojamės, kad mūsų darnaus verslo planas parengtas 2000-aisiais metais prisidėjo prie turizmo vystymosi ir 2018 metais turistų skaičius pasiekė 340 tūkstančių”,- teigė R. Malinauskas.

Konferencijoje pristatytos darnaus vystymosi aktualijos, aptarta ES politika, Regionų komiteto veikla. Taip pat pristatyta Lietuvos ir Latvijos darnaus vystymosi tikslų įgyvendinimo patirtis bei ateities kryptys. Patirtimi dalinosi darnaus vystymosi ekspertai ir praktikai iš įvairių Europos Sąjungos šalių.

Kategorija:   Naujienos
Atgal