• Pirmas
  • Naujienos
  • LSA žemės valdymo ir kaimo reikalų komitete – naujienos apie ūkinių gyvūnų registraciją

LSA žemės valdymo ir kaimo reikalų komitete – naujienos apie ūkinių gyvūnų registraciją

2019-07-10 0 1263 Views

Šią savaitę įvyko pirmasis LSA žemės valdymo ir kaimo reikalų komiteto posėdis. Posėdžio, kuriam pirmininkavo šio komiteto pirmininkė Lazdijų rajono savivaldybės merė Ausma Miškininienė, metu aptarti aktualiausi šios srities klausimai.
Komiteto nariai iškėlė aktualų klausimą panaikintos galimybės ūkininkams registruoti ūkinius gyvūnus savivaldybėse ir seniūnijose. Birželio 25 dieną elektroniniu paštu savivaldybės gavo VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro pranešimą apie tai, kad nuo liepos 1 d. savivaldybių administracijų darbuotojai nebeturi teisės registruoti ūkinius gyvūnus Ūkinių gyvūnų registre. Su minėta informacija supažindinti ūkininkus laiko nebuvo. Žemdirbiai liko nepatenkinti ir nebegalintys suprasti tokio Žemės ūkio ministerijos sprendimo. Nauja tvarka – tai ne tik papildomos išlaidos ūkininkams, bet ir didžiulis nepatogumas, kuris susidaro dėl atstumo iki rajono centro ar privataus veterinarijos gydytojo kabineto (kuriame galima užregistruoti gyvūnus). Dėl to, kad grąžinti galimybes ūkininkams registruoti gyvulius savivaldybėse ir seniūnijose buvo kreiptasi į Žemės ūkio ministeriją, Seimą.
„Priimant tokį jautrų sprendimą žemdirbiams, klausimas turėjo būti aptartas su socialiniais partneriais, ar bent suteiktas pusės metų laikotarpis informavimui ir pasiruošimui“, – teigė A. Miškinienė.
Išklausęs savivaldos atstovus, VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro direktorius Sigitas Puodžiukas pranešė, kad savivaldybėms Komiteto posėdžio dieną prisijungimo teisės prie registro – atstatytos.
Žemės ūkio ministerijos atstovas Karolis Anužis pripažino ministerijos padarytą klaidą ir patvirtino, kad gautas Žemės ūkio viceministro nurodymas atstatyti egzistavusią tvarką.
Posėdžio metu aptartas aktualus savivaldybėms vilkų padarytos žalos klausimas. Šiais metai savivaldybėse itin suaktyvėjo vilkų išpuoliai, kurie padaro daug žalos ūkininkams.
Savivaldybių atstovai akcentavo ir netinkamai veikiančią Aplinkos ministerijos informacinę vilkų kontrolės sistemą. Merai taip pat atkreipė dėmesį, kad nėra išspręsta ir laukinių žąsų ir gervių daroma žala.
Artimiausiu metu Aplinkom ministerijoje šia tema bus inicijuotas pasitarimas.
Posėdžio metu taip pat aptartas ir valstybinės žemės disponavimo klausimas. Diskusijos metu LSA direktorė R. Žakaitienė pasiūlė įgyvendinant LSA suvažiavimo nutarimą – kreiptis į Vyriausybę su siūlymu dėl pilotinio projekto inicijavimo keliose savivaldybėse, perduodant joms valstybinės žemės disponavimo teisę. Savivaldos atstovai nutarė apklausti savivaldybes ar norėtų dalyvauti tokiame projekte ir tada teikti klausimą LSA valdybai dėl kreipimosi į Vyriausybę.

Kategorija:   Naujienos
Atgal