• Pirmas
  • Naujienos
  • LSA Švietimo ir kultūros komiteto posėdyje aptartas mokyklų vadovų atrankos klausimas

LSA Švietimo ir kultūros komiteto posėdyje aptartas mokyklų vadovų atrankos klausimas

2019-10-15 0 1245 Views

Šiandien vyko LSA Švietimo ir kultūros komiteto posėdis, kuriame aptarti aktualiausi savivaldai šios srities klausimai. Posėdyje dalyvavo Komiteto nariai, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos bei Etninės kultūros globos tarybos atstovai.

„Šalyje jaučiamas didelis stygius pretendentų dalyvauti konkurse mokyklų vadovų pareigoms užimti. Dalis galimų pretendentų į vadovus neįveikia kompetencijų vertinimo barjero arba net nesirengia to daryti. Konkursai neįvyksta ir mokyklose neišrenkami vadovai”, – akcentavo Šilutės rajono savivaldybės meras, komiteto pirmininkas Vytautas Laurinaitis.

Posėdžio metu analizuotos pagrindinės problemos, kodėl tokie konkursai savivaldybėse vis dažniau neįvyksta. Savivaldos atstovų nuomone, yra keistina kompetencijų vertinimo tvarka, nes šiuo metu vertinimo metodologija taikoma vienoda, nesvarbu kokio tipo ugdymo įstaigos vadovo konkurse pretendentas ruošiasi dalyvauti. Savivaldybių įmonių vadovams reikia laikyti sudėtinga „testą”. Kita problema – tai mokyklų vadovų rezervas, kurio šiuo metu visiškai nėra. Neorganizuojami pretendentų į mokyklų vadovus mokymai, beveik neliko švietimo vadybos studijų universitetuose.

Kad neįvyksta konkursai ir neišrenkami mokyklų vadovai savivaldybių atstovai taip pat nurodo ir per mažo atlygio už darbą priežastį, sumažėjusias socialines garantijas, kadencijų įvedimą.

Komitetas, įvertinęs savivaldybių apklausos duomenis ir posėdžio dalyvių pasisakymus, pripažįsta, kad kompetencijų vertinimas yra reikalingas. Artimiausiu metu LSA ketina kreiptis į Seimą, Švietimo, mokslo ir sporto ministeriją dėl mokyklų vadovų atrankos sistemos tobulinimo.

Taip pat posėdžio metu buvo aptartas ir etnokultūros puoselėjimo funkcijų klausimas.

Etninės kultūros globos taryba pateikė siūlymą Seimui keisti Vietos savivaldos įstatymą dėl etnokultūros puoselėjimo funkcijos ir Vietos savivaldos įstatyme etnokultūros puoselėjimą nustatyti kaip valstybinę funkciją. LSA praėjusių metų pabaigoje buvo apklaususi savivaldybes dėl pritarimo siūlymui, tačiau savivaldybių nuomonės šiuo klausimu išsiskyrė. Šių metų rugsėjį Seimas svarstė šį klausimą ir kreipėsi į LSA prašydamas pakartotinai apklausti savivaldybes dėl motyvuotos nuomonės apie tikslingumą tobulinti Vietos savivaldos įstatymo nuostatas. Savivaldybių apklausa parodė, jog 31 savivaldybė pritartų etnokultūros puoselėjimą iš savarankiškos savivaldybių funkcijos perkelti į valstybinę.

„Apie etninę kultūrą, kaip Valstybės išlikimo, išskirtinumo, gerovės, jaunimo patriotinio ugdymo, tautinio tapatumo bei saugumo garantą, kalbama daug, tačiau deramo dėmesio Valstybės lygmeniu nesulaukiama”, – teigė LSA patarėjas švietimo ir kultūros klausimais Jonas Mickus.

Pasak jo, savivaldybės nepajėgios savarankiškai išspręsti nacionalinio lygio problemų tokių kaip: etninės kultūros integravimas į švietimo ir ugdymo sistemą, privalomų pamokų ir specialios krypties mokyklų įteisinimas, nematerialaus kultūros paveldo tyrimų vykdymas ir kitų.

Kategorija:   Naujienos
Atgal