Primename apie šių metų naujoves žemėtvarkos srityje

2020-01-14 0 1485 Views

Nuo šių metų įsigalioja kelios savivaldybėms aktualios naujovės žemėtvarkos srityje.

Viena jų susijusi su žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektais. Nuo sausio 1 dienos tiek miesto, tiek kaimo gyvenamosiose teritorijose šių projektų rengimą organizuoja savivaldybės administracijos direktorius. Todėl asmenys, turintys teisę inicijuoti žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimą, prašymus leisti rengti projektus turi teikti savivaldybės administracijos direktoriui.

Kartu primename, kad dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo teisės aktų nuostatos ir juose nustatytos institucijų kompetencijos išliko nepakitusios, tai yra, fiziniai asmenys, pageidaujantys rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektus, prašymus šių projektų rengimo organizavimo turi pateikti Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos teritoriniams padaliniams pagal žemės sklypų buvimo vietą.

Taip pat atkreipiame dėmesį, kad nuo šių metų įsigaliojo Teritorijų planavimo įstatymo nuostata, reglamentuojanti, kad žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektas laikytinas galiojančio detaliojo plano koregavimu, kai pertvarkomi galiojančiame detaliajame plane, parengtame pagal iki 2014 m. sausio 1 d. galiojusį teritorijų planavimo teisinį reguliavimą, nustatyti žemės sklypai. Vadovaujantis šia nuostata tiek miesto, tiek kaimo gyvenamosiose vietovėse Teritorijų planavimo įstatyme numatytu atveju  galima koreguoti detalųjį planą rengiant žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektą. Iki šių metų tokia galimybė buvo tik miestų ir miestelių teritorijose parengtiems detaliesiems planams.

 

 

 

 

Kategorija:   Naujienos
Atgal