• Pirmas
  • Naujienos
  • Savivaldybės ragina tobulinti viešųjų pirkimų sistemą

Savivaldybės ragina tobulinti viešųjų pirkimų sistemą

2020-06-10 0 5250 Views

Viešųjų pirkimų sistema turėtų užtikrinti skaidrumą ir sklandų darbų vykdymą, o ne būti trukdžiu vykdant įvairią veiklą ir projektus. Tokią nuomonę suformavo savivaldybės, pateikdamos Vyriausybei net 20 siūlymų keisti viešuosius pirkimus reglamentuojančius teisės aktus.

Pasak Šiaulių miesto mero, Lietuvos savivaldybių asociacijos viešųjų pirkimų komiteto pirmininko Artūro Visocko, įvairūs investiciniai ar infrastruktūros projektai konkrečiai savivaldybei kuria pridėtinę vertę – tiek jos gyventojams, tiek verslo sektoriui, stiprinamas ir pačios savivaldybės savarankiškumas. Todėl viešųjų pirkimų procesas turėtų būti orientuotas į kuo skaidresnį ir spartesnį tokių projektų įgyvendinimą, o ne jų vilkinimą didinant administracinius kaštus ir sąnaudas.

„Puikus pavyzdys – atvejai, kai įvykus viešųjų pirkimų procedūrai ir sudarius su tiekėju sutartį, pastarasis nesugeba jos tinkamai vykdyti. Mes siūlome, kad likusius darbus, paslaugas ar prekes būtų galima įsigyti iš vykdyto konkurso pasiūlymų eilėje likusių tiekėjų taikant neskelbiamų derybų būdą arba tiesiogiai sudarant sutartį. Atrodytų logiška, tačiau šiuo metu to daryti Viešųjų pirkimų įstatymas neleidžia, konkursą reikia skelbti iš naujo, o perkančioji organizacija (savivaldybė) patiria dideles laiko ir administracines sąnaudas organizuodama naujas pirkimo procedūras, kurios didesnės vertės pirkime dažnai yra lydimos teisminių ginčų,“ – teigia A. Visockas.

Taip pat siūloma numatyti galimybę pasiūlymus tikslinti jei padaromos akivaizdžiai techninio pobūdžio klaidos. Šiuo metu neretai pasiūlymai atmetami būtent dėl tokios tiekėjo padarytos techninės klaidos (pavyzdžiui, statybos darbų sąmatoje netiksliai įvardinto mato vieneto) ar dėl to, kad kartu su pasiūlymu nepateikti visi reikiami dokumentai, nors žinoma, kad jie tikrai yra. Dėl šių ištaisomų formalumų atmetama daug pasiūlymų net nepaisant to, kad jų siūloma kaina būna daug mažesnė. Pirkimus tenka kartoti, o tai – papildomos darbo ir laiko sąnaudos.

Remiantis savivaldybių patirtimi, siūloma atsisakyti ir prievolės atskirai pirkti projektavimo ir statybos darbus bei įteisinti galimybę neskaidyti įprastų inžinerinių statinių, susisiekimo komunikacijų ir kitų objektų, kurie nėra ypatingi dėl savo architektūrinių sprendinių ar visuomenei teikiamos svarbos. Dabartinis reglamentavimas apsunkina techniniu požiūriu nesudėtingų ir standartinių objektų (tiltų, viadukų, gatvių, dviračių takų ir panašiai) statybą ar remonto darbų pirkimą.

Šiaulių meras įvardija ir kitus savivaldybių teikiamus siūlymus –  supaprastinti reikalavimus pirkimo dokumentų ir ketinamos sudaryti sutarties turiniui mažos vertės pirkimų atvejais, numatyti, kad pirkimas nutraukiamas ir skelbiamas iš naujo tik tais atvejais, kai yra keičiamos esminės pirkimo sąlygos. Be to, perkančiosioms organizacijoms siūloma numatyti galimybę pačioms nustatyti pasiūlymų pateikimo terminą.

„Lietuvos savivaldybių asociacija, matydama savivaldybių daug metų keliamas problemas, ėmėsi lyderystės ir apibendrino visus konstruktyvius siūlymus tobulinti viešųjų pirkimų sistemą. Juk šie teisiniai ir kartais techniniai niuansai galiausiai turi įtakos kuriant ir tvarkant viešąją infrastruktūrą, vadinasi – už visas bereikalingas laiko ir lėšų sąnaudas galiausiai sumoka gyventojai. Todėl raginame viešųjų pirkimų teisėkūros atstovus įvertinti savivaldybių siūlymus būtent per šią – viešojo intereso – prizmę,“ – teigia LSA prezidentas Mindaugas Sinkevičius.

Šiuo metu yra svarstomi bent du nauji Viešųjų pirkimų įstatymų projektai: pataisas pateikė Prezidentas bei Ekonomikos ir investicijų ministerija. „Tiek nauji įstatymo projektai, tiek Vyriausybei pateikti savivaldybių siūlymai rodo, jog visai viešųjų pirkimų sistemai reikalingas esminis „perkrovimas“. Šiuo metu ji perpildyta nereikalingų ir vertės nekuriančių reikalavimų, be to – nebeatitinka realių joje dalyvaujančių organizacijų poreikių ir tikslo veikti produktyviai. Sistema turi padėti užtikrinti skaidrų ir sklandų darbą, o ne ieškoti būdų, kaip jį stabdyti,“ – apibendrina Šiaulių meras.

Kategorija:   Naujienos
Atgal