• Pirmas
  • Naujienos
  • Baigiamas projektas apie savivaldybių viešųjų sporto paslaugų teikėjų kompetencijų ugdymą

Baigiamas projektas apie savivaldybių viešųjų sporto paslaugų teikėjų kompetencijų ugdymą

2021-07-17 0 6177 Views

Baigiamas įgyvendinti Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Sporto rėmimo fondo finansuojamas projektas „Lietuvos savivaldybių viešųjų sporto paslaugų teikėjų kompetencijų ugdymas“, kurį vykdo  Mykolo Romerio universitetas bendradarbiaudamas su Lietuvos savivaldybių asociacija.

Projekto tikslas – suteikti reikalingų žinių ir tobulinti būtinuosius įgūdžius viešųjų sporto paslaugų teikėjams, stiprinant institucinius gebėjimus ir kuriant pridėtines sporto vertes šalies gyventojams.

Projekto tikslinės grupės buvo dvi: šalies savivaldybių sporto skyrių darbuotojai ir sportininkų ugdymo centrų administracijos darbuotojai. Projekto metu buvo organizuoti šešių temų mokymai sporto viešųjų paslaugų teikėjams šešiose Lietuvos savivaldybėse: Alytuje, Ignalinoje, Panevėžyje, Šiauliuose, Klaipėdoje ir Kėdainiuose. Mokymus vedė patyrę lektoriai, sričių profesionalai.

Vykdant antrąjį projekto etapą, 6 savivaldybėse vyko susitikimai-diskusijos su tikslinių grupių atstovais: mokymų dalyviais, regiono prioritetinių sporto šakų atstovais ir partneriais, įgyvendinančiais jaunimo sporto programas. Buvo diskutuota aktualiais savivaldybės sprendžiamais sporto ir fizinio aktyvumo klausimais, regiono plėtros per sportą ir fizinį aktyvumą galimybėmis, privačios ir viešos partnerystės skatinimu ir gero valdymo principų diegimo viešojo sektoriaus sporto organizacijose praktika. Diskusijų pagrindu buvo parengtas dokumentas – pasiūlymai dėl aktyvesnio regiono plėtros per sportą galimybių panaudojimo.

Baigiamojo projekto renginio dalyvius sveikino Lyderystės ir strateginio valdymo instituto direktorė doc. dr. Aistė Dromantaitė. Europos Komisijos sporto padalinio atstovas Roland Farkas pristatė SHARE programą. Elida  Drapienė, regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktorė atskleidė sporto sektoriaus galimybes Lietuvos regionų plėtros strategijų rengimo procese. Lietuvos savivaldybių asociacijos patarėjas švietimo ir kultūros klausimais Jonas Mickus pasidalino mintimis apie sporto aktualijas regionų ir savivaldos vystymosi perspektyvoje. MRU doktorantas Mindaugas Gobikas pristatė atlikto mokslinio tyrimo, nagrinėjant Viešojo ir privataus sektorių partnerystės jaunimo sporto sistemoje, rezultatus. Projekto vadovė MRU profesorė Vilma Čingienė pateikė Sporto rėmimo fondo projekto reikšmę atliepiant regionų sporto politikos aktualijas. Diskusijos metu buvo aptarti pasiūlymai dėl Sporto ir fizinio aktyvumo indėlio į regioninę plėtrą. Pasiūlymai bus pateikti Regionų plėtros tarybų administracijai.

Tikimasi, kad projekto rezultatai pasitarnaus viešųjų sporto paslaugų teikėjų asmeniniam ir profesiniam tobulėjimui, o sustiprinti ir išvystyti partnerystės ryšiai paskatins naujas iniciatyvas, įgyvendinant aktulius sporto ir fizinio aktyvumo sektoriaus tikslus.

 

 

Kategorija:   Naujienos
Atgal