• Pirmas
  • Naujienos
  • Dvišalėje komisijoje – LSA siūlymai Vyriausybei spartinti investicijas į regionus bei tobulinti Vietos savivaldos įstatymą

Dvišalėje komisijoje – LSA siūlymai Vyriausybei spartinti investicijas į regionus bei tobulinti Vietos savivaldos įstatymą

2023-07-05 0 4129 Views

Liepos 5 dieną, trečiadienį, Vilniuje įvyko Lietuvos Respublikos Vyriausybės (LRV) ir Lietuvos savivaldybių asociacijos (LSA) dvišalės komisijos posėdis, kuriame aptarti būtini Vietos savivaldos įstatymo tobulinimai, vėluojantis Europos Sąjungos (ES) investicijų į šalies regionus procesas, kitąmet prasidėsiantis valstybinės žemės perdavimas savivaldybėms miestuose ir miesteliuose, savivaldybių vaidmuo vykdant atsinaujinančių energijos išteklių (AEI) parkų plėtrą.

Tai jau ketvirtasis tokio formato LSA susitikimas su šios kadencijos Vyriausybe.

Vienas svarbiausių klausimų, kuriuos akcentavo LSA – neaiškumai, kylantys šiemet įsigaliojus naujam Vietos savivaldos įstatymui. Šiuo metu LSA kartu su Vidaus reikalų ministerija ir kitomis institucijomis analizuoja įstatymo reglamentavimo spragas, kurios išryškėjo praktikoje pradėjus taikyti naują vietos savivaldos modelį. Pavyzdžiui, turėtų būti įteisinta galimybė merui deleguoti dalį ūkinio pobūdžio turinčių funkcijų administracijos direktoriui arba savivaldybės administracijai. Jiems savivaldybės siūlo suteikti įgaliojimus žemėtvarkos ir teritorijų planavimo, biudžeto vykdymo, turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo srityse. LSA taip pat siūlo suteikti vicemerui įgaliojimus pavaduoti merą tokiais atvejais kaip, pavyzdžiui, savivaldybės biudžetinių įstaigų ir viešųjų įstaigų vadovų priėmimas arba atleidimas.

Be to, administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigybę LSA siūlo įtvirtinti kaip politinio asmeninio pasitikėjimo valstybės tarnautojo, skiriamo ir atleidžiamo į pareigas administracijos direktoriaus įgaliojimų laikotarpiui, o savivaldybės tarybai nustatytą išimtinę kompetenciją priimti sprendimus dėl savivaldybei priskirtos valstybinės žemės ir kito valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo patikėjimo teise nustatyti kaip paprastąją kompetenciją (tai ypač aktualu didiesiems miestams).

LSA tikisi, jog reikalingos pataisos bus priimtos artimiausioje Seimo rudens sesijoje.

Posėdžiui pirmininkavusios premjerės Ingridos Šimonytės teigimu, kai kurie šių klausimų jau sprendžiami, kitų sprendimai, inventorizavus, bus inicijuoti ateityje.

LSA prezidentas, Jonavos rajono meras Mindaugas Sinkevičius  posėdyje dar kartą akcentavo stringantį Regionų plėtros programos įgyvendinimą. Šiuo metu ministerijos dar nėra parengusios 5 iš 14 regioninių pažangos priemonių finansavimo gairių, be kurių regionai negali užbaigti planavimo proceso, o savivaldybės negali rengti ES investicinių projektų. Investavimo etapo pradžią stabdo ir nepriimtas Vyriausybės nutarimas dėl 2021–2027 metų ES fondų investicijų programos lėšų paskirstymo plano, ir tai, kad ministerijos su Centrinės projektų valdymo agentūra nėra pasirašiusios visuotinių dotacijų sutarčių, o tai neleidžia agentūrai ir regionams skelbti kvietimų teikti paraiškas investicinei paramai. Vis dar neaiški ir savivaldybių skolinimosi tvarka nuosavam prisidėjimui, o jis kai kuriose priemonėse siekia net 50 procentų.

M. Sinkevičius pažymėjo, kad ypač trūksta aktyvaus tarpinstitucinio koordinavimo, turint galvoje, kad Regionų plėtros programa yra horizontali, apimanti ministerijų, regionų plėtros tarybų, savivaldybių ir kitų institucijų veiksmus. Šis koordinavimo trūkumas lėmė ir vėluojančius institucijų sprendimus, pernelyg griežtas sąlygas ir „iš viršaus“ nuleistus ribojimus regioninėms investicijoms.

Pasak finansų ministrės Gintarės Skaistės, minėtasis Vyriausybės nutarimas, kuris turėtų duoti startą ES investicijų pradžiai, bus priimtas liepą, tą patį mėnesį ketinama patvirtinti ir beveik visas priemones.

LSA Vyriausybės vadovei ir atstovams pristatė ir su valstybinės žemės perdavimu savivaldybėms miestuose ir miesteliuose susijusius aktualius klausimus, tarp kurių – valstybinės žemės perdavimo Vyriausybės nutarimu terminas, perdavimo, kai nėra įregistruotų administracinių ribų, mechanizmas, etatų perdavimas savivaldybių naujų funkcijų vykdymui, savivaldybių specialistų mokymai bei archyvinių Nacionalinės žemės tarnybos duomenų perdavimas ir/ar skaitmeninių sistemų prieinamumas.

Aplinkos ministras Simonas Gentvilas užsiminė, kad rudenį 154 Nacionalinės žemės tarnybos etatai bus perkelti į savivaldybių administracijas, o visa žemės reforma bus pradėta pilnai vykdyti kitų metų sausio viduryje, Vyriausybei parengus visus reikiamus dokumentus.

Dvišalės komisijos posėdyje aptartos ir atsinaujinančių energijos išteklių parkų plėtros galimybės bendradarbiaujant savivaldai ir verslui, taip pat – atsinaujinančių išteklių energijos bendrijų (AIEB) veiklos koncepcija, energetikos klasterių veikimo modelis, numatytos finansinės priemonės.

Pasak LSA prezidento, savivaldybės siekia prisidėti prie Lietuvos energetinės nepriklausomybės didinimo bei žaliosios transformacijos spartinimo, todėl planuojamos investicijos į AEI parkų plėtrą joms aktualios. Tačiau pateikusios Energetikos ministerijai duomenis apie savivaldybių ir jos įstaigų bei įmonių elektros energijos suvartojimą, galimybes su kitomis savivaldybėmis kurti bendrą atsinaujinančios energetikos klasterį ir/ar AIEB, savivaldybės teritorijoje esančius potencialius žemės sklypus AIE parkų plėtrai, savivaldybės taip pat turėjo daug klausimų, susijusių su AIEB ir energetikos klasterių steigimu, jų veikimo modeliu, finansinių priemonių (paskolos) sąlygomis, investicijų į infrastruktūrą ir galios didinimo procedūrų. Vis dėl to atsakymai į šiuos klausimus iki šiol nepateikti.

Dvišalės komisijos posėdyje Vyriausybės kanclerė Giedrė Balčytytė ir Valstybės duomenų agentūros vadovė Jūratė Petrauskienė kalbėjo apie duomenų naudojimo sprendimų priėmimo procesuose svarbą bei valstybės informacinių išteklių integracijos procesą į kuriamą valstybės duomenų valdysenos informacinę sistemą, kuri užtikrins valstybinių registrų ir duomenų bazių tarpusavio sąveiką.

Posėdyje taip pat aptarti mokyklų vadovų keliami klausimai dėl administracinės naštos švietimo įstaigoms mažinimo ir vadovų metinių veiklos užduočių ir jų veiklos vertinimo.

Posėdyje dalyvavo ir LSA viceprezidentai Šarūnas Vaitkus, Ausma Miškinienė, Audrius Klišonis ir Mantas Varaška, LSA direktorė Roma Žakaitienė, vidaus reikalų viceministrai Arnoldas Abromavičius ir Sigita Ščajavienė, energetikos viceministrė Daiva Garbaliauskaitė ir kiti.

Vyriausybės ir LSA Susitarimas reglamentuotas Vietos savivaldos įstatyme. Dvišalė komisija svarsto ir teikia pasiūlymus valstybės ir savivaldybių institucijoms svarbiais valstybei ir savivaldybėms klausimais, koordinuoja veiksmus bei derina Vyriausybėir savivaldybių interesus siekiant subsidiarumo principo įgyvendinimo ir pažangos valstybės politikos srityse.

Dvišalės komisiją sudaro Ministras Pirmininkas, finansų, ekonomikos ir inovacijų bei vidaus reikalų ministrai, LSA prezidentas ir asociacijos tarybos paskirti 3 jos nariai.

Nuotraukos: Laima Penek | LRVK

 

Kategorija:   Naujienos
Atgal