Verslo liudijimas – nuo 1 lito per metus

2014-01-08 0 740 Views

Taiko skirtingas strategijas
Bene ryškiausių nuolaidų iš minėtą teisę gavusių savivaldybių suteikė Klaipėdos miesto savivaldybė, kurioje fiksuotas pajamų mokesčio dydis nuo 2014 metų svyruoja vos nuo 1 lito iki 1500 litų per me-tus. Panevėžio miesto savivaldybėje verslo liudijimai šiemet kainuoja nuo 12 litų iki 1800 litų.

„Turbūt niekas nesiginčytų, kad atskiros veiklos rūšys yra gana skirtingo pajamingumo. Todėl savivaldybės pasuko skirtingais keliais. Kai kurios savivaldybės pajamingesnėms veiklos rūšims nustatė di-desnį fiksuoto pajamų mokesčio dydį, o kai kurioms kitoms – gerokai mažesnį. Manau, kad yra gera intencija savarankiškai nuspręsti, kaip savo teritorijoje skatinti verslumą ir užimtumą“, – svarstė R.Čapas.

Kauno miesto savivaldybėje, veikiant jos teritorijoje, verslo liudijimo kaina svyruoja nuo 50 litų iki 1800 litų, Palangos miesto savivaldybėje – nuo 600 litų iki 2400 litų, Marijampolės savivaldybėje – nuo 720 litų iki 1080 litų. Alytaus miesto savivaldybėje fiksuoto pajamų mokesčio dydis už verslo liudijimą siekia 1200 litų per metus, o Vilniaus miesto ir Neringos savivaldybėse – 1800 litų.

Didžiausios verslo liudijimo kainos iš minėtą teisę gavusių savivaldybių pastebimos Šiaulių miesto savivaldybėje – čia jos svyruoja nuo 1080 litų iki 2700 litų.

Apskritai verslo liudijimai šalyje nuo 2014 metų pabrango. Pernai verslo liudijimo kaina visoje Lietuvoje negalėjo būti mažesnė nei 1530 litų per metus, o šiais metais – 1800 litų.

Dėl sumažėjusių pajamų nesibaimina
R.Čapo teigimu, galima prognozuoti, kad gerokai mažesnį fiksuoto pajamų mokesčio dydį nustačiusios savivaldybės neteks šiek tiek pajamų. Kita vertus, esą tikėtina, kad ir toliau versdamiesi pagal verslo liudijimus gyventojai nebeprašys valstybės paramos: pašalpų ar kompensacijų mokant už karštą vandenį.

Panevėžio miesto savivaldybės Ekonomikos ir turto valdymo skyriaus vedėjas Antanas Stoka sakė nesibaiminantis, kad smarkiai sumažinus kai kurių verslo liudijimų kainas savivaldybė pristigs lėšų. Mat iki 12 litų sumažintas fiksuoto pajamų mokesčio dydis galios tik verčiantis nepopuliaria veikla, kuria pernai niekas nesidomėjo arba vertėsi vos keli asmenys. Tarp tokių veiklų – batų valymas, mokamų tualetų ir svėrimo paslaugos ar pan.

„Mes analizavome veiklų populiarumą. Tad jei veikla buvo populiari, verslo liudijimas kainuos 1800 litų. Galime garantuoti, kad pajamoms dabartinis verslo liudijimų kainų sumažėjimas įtakos tikrai neturės. Tačiau galbūt kas nors susidomės nepopuliariomis veiklomis“, – svarstė A.Stoka.

Jis sutiko, kad už tam tikrą veiklą gaunamos pajamos galėjo būti per mažos, kad gyventojas ryžtųsi im-tis šios veiklos pagal verslo liudijimą. Todėl mažesnis mokesčio dydis gali juos paskatinti. Kita vertus, A.Stoka pažymėjo, kad mokestis už verslo liudijimą nėra pagrindinė visų mokamų mokesčių dalis. „Nors leidžiame savo savivaldybės teritorijoje verstis už 12 litų, kitą dalį – didžiąją – gyventojas vis tiek turės sumokėti. Per metus, be verslo liudijimo mokesčio, mokamos privalomojo sveikatos draudimo ir „Sodros” įmokos bazinei pensijai gauti bei pajamų mokestis siekia dar per 3000 litų“, – paaiškino pašnekovas.

Todėl jis teigė nemanąs, kad nauja tvarka turės didelę įtaką skatinant verslumą, esą akivaizdžių rezultatų būtų galima tikėtis tik taikant kompleksines lengvatas. Kita vertus, A.Stoka įsitikinęs, kad ir dabar-tinė verslo liudijimų mokesčių tvarka yra gera.

Skatins minimaliu mokesčiu
Pernai taikiusi minimalų galimą fiksuoto pajamų mokesčio dydį – 1530 litų, šiemet Klaipėdos miesto savivaldybė taip pat atsižvelgė į teisę verslo liudijimų kainą nustatyti savarankiškai. Visoms veiklos rū-šims šiemet nuspręsta nustatyti mažesnes verslo liudijimų kainas nei pernai, atsižvelgti į veiklos rūšies paklausumą, verslumą, pajamingumą, paslaugos pelningumą bei konkurenciją. Planuojama, kad suma-žinus verslo liudijimų kainas padaugės tokia veikla užsiimančių gyventojų, todėl savivaldybė surinks tiek pat pajamų mokesčio kaip pernai – apie 1 mln. litų.

Veikloms, kurios Klaipėdos miesto savivaldybės teritorijoje nevykdomos arba galbūt vykdomos neįsi-gijus verslo liudijimų, nustatytas simbolinis 1 lito mokestis. „Tuo siekiama paskatinti asmenis vykdyti įvairesnę veiklą ir nevykdyti šešėlinės veiklos. O maksimalus 1500 litų mokestis nustatytas toms veik-los rūšims, kurios susijusios su statyba, variklinių transporto priemonių remontu, t. y. pelningiausioms ir pajamingiausioms paslaugoms“, – nurodė Klaipėdos miesto savivaldybės Administracijos finansų ir turto departamento Mokesčių skyriaus vedėja Jolanta Uptienė.

Iš visų 89 veiklos rūšių minimalus mokestis taikomas 25, maksimalus – 8 veiklos rūšims. Kitoms veik-los rūšims nustatyti pajamų mokesčio dydžiai nuo 120 litų iki 1440 litų.

„Tikimasi, kad nustatyti mažesni pajamų mokesčio dydžiai sudarys palankesnes sąlygas smulkiojo verslo plėtrai Klaipėdos miesto savivaldybėje, sumažinti mokesčiai skatins verslo veiklos individualią iniciatyvą, mažins nedarbą, emigraciją bei skatins atlikti veiklą legaliai sumokant mokesčius“, – pažymėjo J.Uptienė.

„Lietuvos Žinios“
2014-01-08

Kategorija:   Publikacijos
Atgal