2012 m. Jono Vileišio premijos laureatai

2012-12-01 0 1289 Views

2012 m. konkurso komisijos sprendimu:

  • Linai Rudnickienei skiriama 2012 metų Jono Vileišio premija už straipsnius, skatinančius vietos savivaldą kaip demokratinės valstybės raidos pagrindą, išspausdintus Joniškio rajono laikraštyje „Sidabrė”. Laureatei įteikiama 2500 litų ir Vileišio premijos vardo diplomas
  • Simonai Pužaitei – Paskatinamoji konkurso komisijos premija už straipsnius, atsispindinčius įvairiapusę vietos savivaldos veiklą interneto svetainėje silutesnaujienos.lt. Įteikiama 500 litų ir diplomas   
  • Daivai Červokienei – konkurso komisijos diplomas už vietos bendruomenės temų gvildenimą Elektrėnų krašto laikraštyje „Elektrėnų kronika”.
  • Romui Gurkliui – komisijos diplomas už ilgametį darbą fiksuojant Nepriklausomos Lietuvos vietos savivaldos plėtros akimirkas leidinyje „Savivaldybių žinios”.
Kategorija:   P. Vileišio premija
Atgal