Sveikatos reikalų komitetas (SvRK)

Pagrindinės veiklos kryptys:

 • Europos vietos savivaldos Chartijos nuostatų įgyvendinimo monitoringas kuruojamoje srityje;
 • įstatymų ir kitų kuruojamos srities teisės aktų nagrinėjimas ir įvertinimas;
 • LSA aprobuotos politikos formavimas kuruojamose srityse;
 • asmens ir visuomenės sveikatos priežiūra;
 • sveikatos priežiūra ugdymo įstaigose;
 • narkotinių ir psichotropinių medžiagų kontrolė bei prevencija;
 • savivaldybių sveikatos programos.

Sveikatos reikalų komiteto sudėtis:

 1. Skirmantas Mockevičius – komiteto pirmininkas, Jurbarko rajono savivaldybės meras;
 2. Audrius Klišonis – komiteto pirmininko pirmasis pavaduotojas, Plungės rajono savivaldybės meras;
 3. Goda Keso – komiteto pirmininko antroji pavaduotoja, LSA patarėja sveikatos klausimais;
 4. Dalis Vaiginas, Anykščių rajono savivaldybės mero patarėjas;
 5. Dalia Kitavičienė, Alytaus rajono savivaldybės mero patarėja;
 6. Viktorija Turauskytė, Vilniaus miesto savivaldybės Sveikatos apsaugos skyriaus vedėja, Savivaldybės gydytoja;
 7. Milda Labašauskaitė – Kauno miesto savivaldybės Sveikatos apsaugos skyriaus vedėja (savivaldybės gydytoja);
 8. Rožė PerminienėKlaipėdos miesto savivaldybės administracijos Sveikatos apsaugos skyriaus vedėja, savivaldybės gydytoja.
 9. Jūratė Grubliauskienė – Savivaldybių visuomenės sveikatos biurų asociacijos pirmininkė, Klaipėdos miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorė;
 10. Gražina Sutkuvienė, Jurbarko rajono savivaldybės gydytoja;
 11. Eligija Židonienė, Utenos rajono savivaldybės gydytoja;
 12. Dalia Sketrė, Akmenės rajono savivaldybės gydytoja;
 13. Audronė Vareikytė, LSA patarėja socialiniais klausimais.

PASIRINKITE

Contacts

Association of Local Authorities in Lithuania
Gynėjų g. 16,
LT-01109 Vilnius
Lithuania
Tel. +370 5 261 6063
E-mail. bendras@lsa.lt

REKOMENDUOJAME

D.U.K. apie Naująjį vietos savivaldos modelį
Informacija apie situaciją Ukrainoje
Atgal