Švietimo ir kultūros komitetas (ŠKK)

Švietimo ir kultūros komiteto pagrindinis veiklos tikslas – įtakoti, kad valstybinės valdžios ir valdymo institucijų rengiami teisės aktai švietimo, kultūros bei kūno kultūros ir sporto klausimais atitiktų savivaldybių interesus, kad jie būtų veiksmingai ir efektyviai įgyvendinami savivaldybėse.

Pagrindinės veiklos kryptys:

 • Europos vietos savivaldos Chartijos nuostatų įgyvendinimo priežiūra kuruojamoje srityje;
 • įstatymų ir kitų kuruojamos srities teisės aktų nagrinėjimas ir įvertinimas;
 • LSA aprobuotos politikos formavimas kuruojamose srityse;
 • Švietimas (bendrasis ir neformalusis ugdymas);
 • Kultūra;
 • kūno kultūra ir sportas;
 • kultūros paveldas.

LSA Švietimo ir kultūros komiteto sudėtis:

 1. Vytautas Laurinaitis – komiteto pirmininkas, Šilutės rajono savivaldybės meras;
 2. Rytis Mykolas Račkauskas – komiteto pirmininko pirmasis pavaduotojas kultūrai, Panevėžio miesto savivaldybės meras;
 3. Algis Kašėta – komiteto pirmininko pirmasis pavaduotojas švietimui, Varėnos rajono savivaldybės meras;
 4. Jonas Mickus – komiteto pirmininko antrasis pavaduotojas, LSA patarėjas švietimo ir kultūros klausimais;
 5. Danguolė Abazoriuvienė, Pasvalio rajono savivaldybės Mariaus Katiliškio viešiosios bibliotekos direktorė, Lietuvos Savivaldybių viešųjų bibliotekų asociacijos pirmininkė;
 6. Irutė Varzienė, Biržų r. savivaldybės administracijos direktorė;
 7. Alina Kovalevskaja Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vyriausioji patarėja;
 8. Gintaras Jasiūnas Šiaulių m. savivaldybės administracijos, kūno kultūros ir sporto skyriaus vedėjas;
 9. Romas Matulis, Plungės rajono savivaldybės Kultūros centro direktorius, Lietuvos kultūros centrų asociacijos prezidentas;
 10. Roma Vida Pivorienė, Vilniaus miesto savivaldybės Pedagoginės psichologinės tarnybos direktorė, Lietuvos pedagoginių psichologinių tarnybų vadovų asociacijos prezidentė;
 11. Saulius Rimas, Kauno miesto savivaldybės administracijos Kultūros paveldo skyriaus vedėjas;
 12. Algirdas Kęstutis Rimkus, Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas, Lietuvos savivaldybių švietimo padalinių vedėjų asociacijos prezidentas;
 13. Kęstutis Stadalnykas, Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Kultūros ir sporto skyriaus vedėjas;
 14. Dalė Steponavičienė, Ukmergės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja;
 15. Birutė Vagrienė, Vilniaus memorialinių muziejų direkcijos direktorė, Savivaldybių muziejų bendrijos pirmininkė.
 16. Mantas Varaška, Kazlų Rūdos savivaldybės meras.

PASIRINKITE

Contacts

Association of Local Authorities in Lithuania
Gynėjų g. 16,
LT-01109 Vilnius
Lithuania
Tel. +370 5 261 6063
E-mail. bendras@lsa.lt

REKOMENDUOJAME

D.U.K. apie Naująjį vietos savivaldos modelį
Informacija apie situaciją Ukrainoje
Atgal