projektas virsus

Apie projektą

2015-08-23 0 1229 Views

Apie projektą

Projektą „Tvarus energijos ir aplinkos kokybės valdymas vietos lygmeniu” įgyvendina Lietuvos savivaldybių asociacija.

Projekto partneris – Norvegijos vietos ir regioninės valdžios institucijų asociacija.

Projektas įgyvendinamas pagal programą NOR-LT10 „Gebėjimų stiprinimas ir institucinis valstybės, paramos gavėjos, ir Norvegijos viešųjų institucijų, vietos ir regioninės valdžios bendradarbiavimas“.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis – 2015 m. kovo 12 d. – 2016 m. balandžio 30 d.

Projekto tikslas yra padėti savivaldybėms išspręsti ES direktyvų bei nacionalinių teisės aktų reikalavimus energetikos ir aplinkosaugos srityse, t.y. energetikos srityje – parengti Atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų planus (toliau – Planai), aplinkos apsaugos srityje – parengti Aplinkos oro kokybės valdymo programas (toliau – Programos). Minėtus dokumentus savivaldybės turi rengti įgyvendindamos Atsinaujinančių išteklių energetikos ir Aplinkos oro apsaugos įstatymų reikalavimus.

Projekto įgyvendinimo metu numatoma:

  • parengti keturioms savivaldybėms pavyzdinius Atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų planus bei trims savivaldybėms pavyzdines Aplinkos oro kokybės valdymo programas;
  • parengti Programų ir Planų rengimo metodines rekomendacijas;
  • organizuoti mokymus trijuose regionuose Lietuvos savivaldybių energetikos ir aplinkosaugos sričių specialistams;
  • organizuoti 5 pažintinius vizitus į Norvegiją, iš kurių du vizitai bus skirti savivaldybių energetikos specialistams, du – aplinkos apsaugos ir visuomenės sveikatos specialistams bei vienas vizitas – savivaldybių vadovams;
  • projekto tęstinumui stebėti atlikti Planų įgyvendinimo monitoringą.

projektas apacia

 

Atgal