Civilinė sauga

2011-12-14 0 1117 Views

Civilinės saugos srityje Lietuvos savivaldybių asociacija (LSA):

  • teisės aktų nustatyta tvarka derina įstatymų ir kitus teisės aktų projektus, susijusius su civilinės saugos sritimi;
  • koordinuoja ir skatina bendradarbiavimą tarp Lietuvos savivaldybių bei teikia joms metodinę medžiagą ir konsultacijas civilinės saugos srityje;
  • atstovauja narių interesams civilinės saugos srityje Lietuvos Respublikos valdžios institucijose;
  • atstovauja narių interesams Europos Sąjungos bei kitose tarptautinėse organizacijose. Taip pat padeda savivaldybėms bendradarbiauti su užsienio partneriais civilinės saugos srityje;
  • organizuoja savivaldybių civilinės saugos specialistų ir vadovybės mokymus bei renginius, leidžia teminius leidinius.

LSA pakomitetis

LSA dirba Civilinės saugos pakomitetis (LSA CSP), kurio, kaip LSA valdybos patariamosios institucijos, paskirtis – teikti pasiūlymus LSA valdybai dėl strateginių LSA tikslų formavimo civilinės saugos srityje.

Kategorija:   Veiklos sritys
Atgal