• Pirmas
  • Naujienos
  • Didės socialinių darbuotojų atlyginimai, tačiau mažės miestelių ir kaimo vidurinių mokyklų finansavimas

Didės socialinių darbuotojų atlyginimai, tačiau mažės miestelių ir kaimo vidurinių mokyklų finansavimas

2012-01-05 0 1113 Views

Gruodžio 28 d., Vyriausybė priėmė nutarimą, kuriuo numatyta nuo 2012 m. sausio 1 d. padidinti vidutiniškai apie 10 procentų biudžetinėse įstaigose socialinį darbą dirbančių darbuotojų darbo užmokestį, padidinus minimalų tarnybinio atlyginimo koeficientą 30 procentų ir skyrus šiam tikslui 1,5 procento socialinei pašalpai ir kompensacijoms skirtų lėšų iš lėšų piniginei socialinei paramai administruoti bei 1 procento šalpos išmokoms mokėti skirtų lėšų.

Be to, dėl 30 mln. Lt mokinio krepšelio lėšų mažinimo 2012 metams Vyriausybė pakeitė mokinio krepšelio lėšų apskaičiavimo ir paskirstymo metodiką.

Krepšelis pakeistas neatsižvelgus į Lietuvos savivaldybių asociacijos pastabas ir siūlymus, tarp kurių – ir prašymas nemažinti miestelių ir kaimo vidurinių mokyklų finansavimo nuo 4 iki 25 procentų.

Kategorija:   Naujienos
Atgal