Savivaldybių finansiniai metai bus aptarti seminare

2012-01-10 0 1187 Views

Lietuvos savivaldybių asociacijos (LSA) mokymo ir konsultavimo centro sausio 12-13 dienomis rengiamame seminare – susitikime dalyvaus Finansų, Švietimo ir mokslo ministerijų bei Valstybės kontrolės atstovai. Kartu su savivaldybės padalinių, atsakingų už finansų ir biudžeto valdymą, vadovais jie diskutuos apie 2012 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymą ir valstybės kontrolės patikrinimų savivaldybėse rezultatus.

Seminare savivaldybių atstovams bus išsamiai pristatytos mokinio krepšelio lėšų apskaičiavimo ir paskirstymo metodikos 2012 metais naujovės, lėšų valstybės deleguotoms funkcijoms įgyvendinti paskirstymo savivaldybėms metodika, savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų parengimo ir teikimo ypatumai.

Su  pagrindinėmis problemomis, nustatytomis savivaldybėse baigus 2010 metų valstybinį finansinį auditą, supažindins Valstybės kontrolės atstovė.

Kategorija:   Naujienos
Atgal