• Pirmas
  • Naujienos
  • Patvirtinta nauja Lietuvos delegacijos Regionų komitete sudėtis

Patvirtinta nauja Lietuvos delegacijos Regionų komitete sudėtis

2012-01-13 0 904 Views

Naujais Lietuvos atstovais Regionų komitete, kuriame tiesiogiai atstovaujama Europos regionų ir vietos valdžių interesams ES sprendimų priėmimo procese, tapo Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos narys Audrius Bielskus, Trakų rajono savivaldybės tarybos narys Vincas Kapočius bei Panevėžio miesto savivaldybės tarybos narys Viktoras Trofimovas.

Šie delegatai  pakeitė narius, kurie neteko mandatų praėjusiais metais vykusiuose vietos savivaldos rinkimuose.

Lietuvos atstovų delegavimo į RK nuostatuose numatoma, jog Lietuvos delegacija RK yra sudaroma iš tiesioginį ar netiesioginį rinkiminį vietos savivaldos mandatą turinčių asmenų (savivaldybių tarybų narių ar regionų plėtros tarybų pirmininkų), kurių kandidatūras Lietuvos savivaldybių asociacijai teikia regionų plėtros tarybos. Sutartimi dėl Europos Sąjungos veikimo (Lisabonos sutartimi) nustatytas Lietuvos delegacijos RK narių skaičius – 18 (9 tikrieji ir 9 pakaitiniai). Atitinkamai RK nariais tvirtinami politinių partijų, per pastaruosius savivaldybių tarybų rinkimus surinkusių ne mažiau kaip 1/18 (5,56 proc.) dalyvavusių rinkėjų balsų, atstovai.

Naująją Lietuvos delegacijos Regionų komitete sudėtį dar turės patvirtinti ES Vadovų taryba.

Kategorija:   Naujienos
Atgal